Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vysoká Lhota

Základní informace
Alternativní název:Žebrov
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Borová Lhota (1,5 km), Nespeky (2,7 km), Přestavlky (u Čerčan) (3,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1437 ...in villa Lhotka Wisoka D. et H. fres dec., proclam. in Benessow...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vysoká Lhota/Žebrov, Kouřimský kraj

1. svobodství: poplužní svobodný dvůr ve vsi Vysoké Lhotě, míli od Benešova, drží Jakub z Vysoké i na místě bratra svého (Petra) z Vysoké Lhoty. Kv. S. S. 1542: Petr a Jakub bratři z Vysoké Lhoty.
2. svobodství: Jan Žebrovský drží dvůr míli od Benešova. Kv. S. S. 1544: Dorota Žebrova sobě a Janovi a Pavlovi synům svým sama klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vysoká Lhota/Žebrov, Kouřimský kraj

2 svobodství - Petr Limpa z Vysoké Lhoty, Jan ze Žebrova dědiník
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Vysoká Lhota/Lhota, Kouřimský kraj

Jiřík Přibyšický ze Lhoty
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Vysoká Lhota, Kouřimský kraj

Jiřík Přibyšický
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Vysoká Lhota, Kouřimský kraj

Jan Přibyšický na Vysoké Lhotě platí berni ze 2 svobodných dvorů
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci uvádí, že svobodství Jana Žebrovského (1550) mělo dvojí pojmenování - po majiteli Žebrovem (1557), podruhé pak dvorem Šítkovským (1586) a leželo, jak praví zápis v zemských deskách z roku 1586, ve Vysoké Lhotě. Toho roku dvůr, který byl pustý, koupil majitel prvního dvoru ve Vysoké Lhotě Jiřík Přibyšický na Vysoké Lhotě, čímž soustředil oba dvory v jedněch rukách.

Z uvedeného tedy vyplývá, že Žebrov nebyla nějaká samostatná osada, dnes již zaniklá, nýbrž dvůr ve Vysoké Lhotě. Aug. Sedláček poznamenává, že Žebrov bylo někdy svobodstvím, jež drželi v 15. a 16. stol. Žebrovci. Podle Ant. Profouse byl Žebrov někdy svobodstvím u Vysoké Lhoty.

V 17. století se dostal dvůr Žebrov do majetku pana Karla Mrackého na Pyšelích.

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Vysoká Lhota, Kouřimský kraj

1 dvůr dobrý, 1 vyhořelý i se stodolami drží u Pyšel Lhoták
přejít na záznam v soupisu

Přestože roku 1627 potvrdil Ferdinand II. Janu Lhotákovi na Vysoké Lhotě a Janu Mlíkovskému na Přibyšicích, strýcům nedílným, vladycký titul (původně získaný Matyášem ze Lhoty roku 1499), Lhotákovi následníci se již včleňují mezi svobodníky. Jmenovitě jsou to synové Václav Michal Lhoták ze Lhoty a na Vysoké Lhotě, Samuel Lhoták ze Lhoty a na Čeněticích, Jiří Lhoták ze Lhoty a na Mlíkovicích a Adam Karel Lhoták ze Lhoty (bez dědičného statku).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Vysoká Lhota, Kouřimský kraj

Václav Lhoták
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Vysoká Lhota, Berounský kraj

František Josef hrabě z Vrtby (statek - přidružen k velkostatku Konopiště).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!