Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čečkov

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Podolí (0,5 km), Žinice (0,6 km), Slavín (1,2 km), Nosákov (1,5 km), Vyšetice (2,3 km), Sedlečko (u Neustupova) (2,4 km), Záhoříčko (u Neustupova) (3,5 km), Bořkovice (3,9 km), Hojšín (4,1 km), Lhýšov (4,3 km), Chlístov (4,3 km), Otradov (4,5 km), Slapsko (4,5 km), Křekovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Čečkově je z roku 1518 ...Matěj Samec z Slavína sed. na Čečkově.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Čečkov, Kouřimský kraj

Jakub Křešina dědiník drží dvůr poplužní, který koupil r. 1543 od bratrů Bohunků ve vsi Čečkově. Kvat trh. 1543: Pavel bratři (?) Bohunkové z Lomné Jakubovi Křešinovi dědiníku.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Čečkov, Kouřimský kraj

Jakub Křešín z Čečkova
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Čečkov, Kouřimský kraj

Jiřík Hřešín (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Čečkov, Kouřimský kraj

Jiřík Křešín v Čečkově
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Čečkov, Kouřimský kraj

Jíra Křešin (neuvedena topografie) platí berni z ½ dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Čečkov/Čejčkov, Kouřimský kraj

2 svobodství - Johanna Mazaná [Macaná] z Čejkova, Jiřík Křešín z Čejčkova, každý platí berni z ½ svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jakub Křešina (1550) — Jakub Křešín z Čečkova (1557) — Jiřík Hřešín (1603) — Jíra Křešín, již jen na polovině dvora (1615) — Jíra Křešín z Čejkova na polovině dvora (1620). Druhou polovinu dvora držela r. 1620 Johanna Mazaná [Macaná] z Čejkova.

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Čečkov, Kouřimský kraj

1 dvůr drží Mazaný a Brichta [Brixta]
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Čečkov, Kouřimský kraj

2 svobodství - Kateřina Mazaná, Václav Svrkovec (pravd. Bořkovec)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Čečkov, Kouřimský kraj

Václav Borkovec [Bořkovec] (usedlost č.p. 1), Václav Borkovec [Bořkovec] (usedlost č.p. 2), Tomáš Cimrman [Čirman] (chalupa č.p. 4), Tomáš Cimrman [Čirman] (chalupa č.p. 5), Tomáš Cimrman [Čirman] (usedlost č.p. 6), Václav Hovorka (usedlost č.p. 7), Matěj Jenšík (usedlost č.p. 8), Matěj Jenšík (usedlost č.p. 9), Václav Borkovec [Bořkovec] (chalupa č.p. 10), Václav Rombald [Rumbald] (dvůr - přidružen k velkostatku Odlochovice), obecní chalupa (č.p. 3).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!