Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Slapsko

Základní informace
Alternativní název:Slabsko
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Slupy (1,1 km), Záříčí u Mladé Vožice (2,1 km), Oldřichov (2,2 km), Vysoké Záhoří (2,8 km), Vyšetice (3,2 km), Vosná (3,3 km), Křekovice (3,3 km), Malovice (3,6 km), Lhýšov (3,6 km), Zhoř u Ml. Vožice (3,6 km), Kahlovická Lhota (3,8 km), Žinice (4,0 km), Chlístov (4,2 km), Otradov (4,4 km), Čečkov (4,5 km), Sedlečko (u Neustupova) (4,7 km), Hlohov (4,8 km), Podolí (4,8 km), Bořkovice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Slapsko/Slabsko, Bechyňský kraj

Jiřík ze Slabska dědiník (psán taktéž jako dědiník přikázaný panu Bohuslavovi Těmínovi z Těmic).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Slapsko/Slabsko, Bechyňský kraj

V KSv 1 se vyskytuje 2½ svobodství: 1. svobodství drží Petr ze Slabska.
2. svobodství: celý dvůr zde vlastní Kateřina ze Slabska, také „2 člověky“ ve vsi Zářičí a další dvůr ve vsi Lhejšové po manželi svém i se sirotky po něm zůstalými.
3. svobodství: polovinu dalšího dvora drží Václav, dědiník ve vsi Slabsku, ½ míle od Milčína, z druhé poloviny musel platit poddanský úrok neustupovskému pánu, tehdy Kuneši Radimskému ze Slavkova. Kv. S. S. 1542: Václav dědiník ze Slabska sám sobě a dědicům svým klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Slapsko, Bechyňský kraj

2 svobodství - Petr z Slapska dědiník s poddaným svým, Michal a Jan z Slapska a v Slapště
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Slapsko/Slabsko, Bechyňský kraj

2 svobodství - Jan Jína z Slabska, Jakub a Mikuláš z Labska
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Slapsko, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan Jíma (Jína?) z Slapska, Jakub z Slapska, Jan Petrů v Slapsku
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Slapsko, Bechyňský kraj

2 dvory - Václav Jima (!) ze Slapska platí berni z jednoho člověka a 1 dvora, Jakub Petrů ze vsi Slapska platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Slapsko, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Guna (řečený Jína) z Slapska platí berni z 1 svobodného dvora a 1 poddaného, Jakub Petrů z Slapska platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Petr ze Slabska (1550) — Petr ze Slapska dědiník se svým poddaným (1557).
  • Kateřina ze Slabska (1550) — patrně Michal a Jan ze Slapska a v Slapště (1557).

Od roku 1603 lze sledovat držitele obou celých dvorů již souvisle, ovšem nedaří se je zatím uvést do souvislosti s držiteli z roku 1550. Majitelem jednoho dvoru je v roce 1603 Jan Jína z Slabska, 1615 Václav Jima (!) ze Slapska, který kromě dvora platil ještě z „jednoho člověka“. 1620 je zde Václav Guna (řečený Jína) ze Slapska. Druhý dvůr roku 1603 vlastní Jakub a Mikuláš z Labska, 1615 Jakub Petrů ze vsi Slapska a tento opět i v roce 1620. Třetí dvůr, který byl r. 1550 z poloviny svobodnický, patrně přešel celý do feudálního vlastnictví.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Slapsko/Slabsko, Bechyňský kraj

Matěj Čeněk, Martin Dolejší, Adam Hořejší, Matěj Borkovec, Matěj Bednář.
Původní snad 2 dvory rozděleny na 5 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Slapsko, Táborský kraj

Matěj Fara (usedlost č.p. 3), Matěj Borkovec (usedlost č.p. 6), hrabě von Kühnburg (2 dvory - přidruženy k velkostatku Mladá Vožice).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!