Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čechov

Základní informace
Alternativní název:Peklov
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pavlovice (1,5 km), Doubí (u Pavlovic) (1,7 km), Petříny (2,8 km), Březina (u Domašína) (2,9 km), Řimovice (3,3 km), Tehov (4,4 km), Skalkov (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší známá písemná zmínka je z roku 1396 ...Čáslav z Peklova...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Čechov/Peklov, Kouřimský kraj

První zpráva o svobodnících v Peklově je z r. 1542, kdy Tomáš, dědiník z Tehova, prodal před shořením zemských desk poplužní dvůr Peklov Ondřeji Čechovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Čechov/Peklov, Kouřimský kraj

Jan Čech z Koutův a v Peklově
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Čechov, Kouřimský kraj

Jiřík Čech z Hořejších Koutův
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Čechov/Peklov, Kouřimský kraj

Jiřík Čech z Peklova
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Čechov, Kouřimský kraj

Jiřík Čech (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Čechov/Peklov, Kouřimský kraj

Jiřík Čech z Koutů Horních na Peklově platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Ondřej Čech (1542) — Jan Čech z Koutův a v Peklově (1557) — Jiřík Čech z Hořejších Koutův (1603) — Jiřík Čech (1615) — Jiřík Čech z Koutů Horních na Peklově (1620).

Dle svobodnických knih drží dvůr v Peklově Čechové do roku 1727, kdy je prodán svobodníku Jiříku Kulíkovi (KSv 8/K17). Po dalších více jak 30 letech však přechází z rukou svobodníka do majetku vlašimské obce, čímž svobodnická stopa na tomto dvoře definitivně končí.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Čechov, Čáslavský kraj

Marie Josefa hraběnka von Auersberg (dvůr - přidružen k velkostatku Vlašim).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!