Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Řehovice

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Tikovice (0,7 km), Strnadice (2,4 km), Pohoří (u Strnadic) (2,6 km), Hodětice (2,7 km), Lhotka (n. Strážovicí) (3,1 km), Podmaršovice (3,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Řehovice, Vltavský kraj

Jan a Havel bratří Skydánkové dvůr ve vsi Řehovicích, blízko od Maršovic.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Řehovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Prokop z Řehovic; Havel, Petr a Jan, vlastní bratři Skydánkové [Skydárkové] z Řehovic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Řehovice, Vltavský kraj

Jan Skydánek (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Řehovice, Vltavský kraj

Jan Skydánek z Řehovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Řehovice, Vltavský kraj

Tomáš Skydánek (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Řehovice, Vltavský kraj

Tomáš Skydánek ze vsi Řehovic (nesprávně v Kouřimském kraji), pak znovu (pravd. dupl.) ve Vltavském kraji Tobiáš ? Skydánek [Slejdánek] z Řehovic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan a Havel bratří Skydánkové (1550) — Havel, Petr a Jan, vlastní bratři Skydárkové (!) z Řehovic (1557) — Jan Skydánek (1603) — Tomáš Skydánek (1615) — Tomáš Skydánek ze vsi Řehovic (1620).
  • Prokop z Řehovic (1557) — v dalších berních rejstřících není.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Řehovice/Řechovice, Vltavský kraj

Martin Skydánek
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Řehovice, Berounský kraj

Ludmila Loudová (dvůr č.p. 5), Václav Skydánek (chalupa č.p. 1), Vojtěch Pavlát (chalupa č.p. 9), Vojtěch Pavlát (dvůr č.p. 6, židovská chalupa I.), Jan Skydánek (dvůr č.p. 10).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!