Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Žichovice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Tlučeň (1,6 km), Zderadiny (3,1 km), Kouty (u Kácova) (3,3 km), Koblasko (3,4 km), Hrochovy Zderadiny (3,5 km), Krasoňovice (4,3 km), Hroznice (4,7 km), Vestec (u Zbizub) (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1380 ...in Krassenowiez, ... Dobessius de Zychowicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Žichovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Petr z Žichovic drží dvůr po předcích ve vsi Žichovicích, ½ míle od Kácova. Kv. S. S. 1545: Petr z Žichovic sám sobe. Petr dědinník z Žichovic platil 1552-1569, dlužen 1570-1595.
2. svobodství: Jan Kodynků ze Žichovic drží dvůr v Žichovicích po předcích. Kvat. thr. 43: Petr dědiník z Žichovic Petrovi Kodynkovi. Petr Kodynek platil 1553-1576, dlužen zůstal 1577-1595.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Žichovice, Čáslavský kraj

Petr Kodýnek, dědiník v Žichovicích
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!