Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čáslavském kraji v letech 1622-24

Tento soupis svobodníků v Čáslavském kraji z let 1622-24 je vypracován na základě rejstříků kontribuce v Čáslavském kraji v letech 1622 a 1624 z fondu Archivu města Čáslav (nacházejícího se v SOkA Kutná Hora). Jako všechny podobné soupisy, i tento nemusí z různých důvodů pokrývat veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně mohou být jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Přesto se jeví jako nejúplnější vytvořený soupis svobodníků v Čáslavském kraj ze začátku 17. století vůbec.

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1622)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Matěj Vlasák, Anna Křivsoudovská na místě sirotků - vyhořeli 18.5.1622, Jan Budský [Buckej] - vyhořel
Babice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan a Václav (Janků)
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Anna Škřehulová na místě sirotků (Mikuláš Zeman)
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Matouš Peša, Pavel Ptáček
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Vilímů jinak Janourek
Buda [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Adam Matějka jinak Budský [Buckej], Mikuláš Milešovský ze mlejna Sezemického
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub a Václav Krasoňovští
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
3 svobodníci - Jan Beleda, Václav Kačer, Jindřich Fara z Bratřic
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Vít Matějka
Červený Mlýn [mapa]
Dolní Bučice
Čáslavský kraj
Jiřík a Kristýna Červenomlejnští (pod Zbyslaví)
Dub [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub (Zemanů) z Dubu
Habrovčice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Žežule [Zezhule]
Holšice [mapa]
dříve Holušice, Houšice
Čáslavský kraj
Jonáš Bína
Holýšov [mapa]
Holešov
Čáslavský kraj
Adam Holešovský na dvoře Holešovským
Chmelná [mapa]
dříve Chmelné
Čáslavský kraj
6 svobodství - Bartoloměj Ptáček, Anna Martínková, Jan Kubů, Jakub Janků a Havel/Jiří Tománek (druhý pravd. v Miřeticích), Václav Růžek jinak Přitasil, Mariana Toulová
Chrastovice [mapa]
Čáslavský kraj
Jakub Zeman z Chrastovic, později psán do Němčic
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Adam a Václav Dvořákové, Šimon a Jan Halkové, Jan a Václav Lipkovští, Jan a Jakub Pasečtí
Chyšná [mapa]
Čáslavský kraj
Kryštof Suk
Jedlina [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel Sirůček (sprv. pravd. Chyšná) a Jiřík z Jedliny
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Vilém Kamaryt
Kalná [mapa]
Čáslavský kraj
Mikuláš Kudrna
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jiřík Vysoký [Vysokej], Jan Zichů
Lesná [mapa]
Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Václav Vacík
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
Václav Růžek
Měchonice [mapa]
Měchoničky
Čáslavský kraj
Jan Měchonický z Měchoniček
Milošovice [mapa]
Milešovice
Čáslavský kraj
Šimon a Vavřinec Milešovští
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Martin Růžek, Dorota Lejčková, navíc pravd. Tománek (Chmelná)
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jan Špála, Řehoř Řehák
Nesměřice [mapa]
Nesmiřice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Matěj Kopejtko, Petr Pokorný [Pokornej]
Onšovec [mapa]
Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel Zeman
Otročice [mapa]
Votročice
Čáslavský kraj
Jan Šedivý [Šedivej]
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
Ondřej Dolejší a Vavřinec
Petrova Lhota [mapa]
Petrlhota
Čáslavský kraj
Martin Děkanovský
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Vít Růžek, Jiřík Zeman z Vojislavic
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
Jan Škřehule
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský kraj
3 svobodníci - Jakub Bělouch, Adam Vladyka, Matěj Čadil (Bláha?)
Staré Práchňany [mapa]
Práchňany
Čáslavský kraj
Ondřej a Pavel Lošové
Starý Smrdov [mapa]
Smrdov
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jiřík Macháček a Jan Rosa, Zikmund a Jiří Zikové
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jakub Bělouch, Jan Kubík
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 svobodství - Václav Vokšický, Vít Čtverák, Michal Bušek, Václav Bacovský a Matěj Lhotka
Šimonice [mapa]
u Kletečné
Čáslavský kraj
Václav Šašma
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav Zeman
Vračkovice [mapa]
Vratičkovice
Čáslavský kraj
Václav z Vratičkovic
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Mikuláš Homolka

Zdroje
Čermák, Kliment. Současný přehled držitelů zboží v kraji Čáslavském dle register kontribuce z r. 1622. In Památky archeologické a místopisné, roč. X. Archeologický sbor Národního musea a Historický spolek, Praha ,1877. s. 320-330.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!