Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chabeřice

Základní informace
Alternativní název:Chaberčice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Holšice (1,9 km), Nesměřice (2,4 km), Kouty (u Kácova) (3,2 km), Domahoř (3,3 km), Kalná (4,0 km), Buda (4,1 km), Sezemice (zaniklá ves) (4,2 km), Střechov n. Sázavou (4,3 km), Trhový Štěpánov (Nešperka) (4,5 km), Sloupná (4,7 km), Soušice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1092 ...Conradus, dux Boh., donat monio Ostrov in Bohemia predium Zahoregewicy et villam Chrabercyh...

Roku 1542 koupil Matouš, svobodník z Chabřec, mlýniště pod Chaberci. Synovi jeho Janovi povolil král Ferdinand (1557), aby se psal Chaberský z Kochanova.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chabeřice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Matouš [z] Chaberčic drží svobodství Chaberčické, pole v hromadu od městečka Zruči a 5 osedlých lidí od pana Buriana Trčky koupené. Kvatern trhový 45: Zdeněk Zručský z Chřenovic Matoušovi z Chabrzech. Zlatý památný 48: Burian Trčka z Lípy Matoušovi z Chabrzeczh. Trhový 42: Zdeněk Zručský prodal Matoušovi z Chaberzecz. Trhový 42: Šimon Černý Pekh a Jan Royzekh (?), Ondřej Goracz (?) Matoušovi z Chabrzecz.
2. svobodství: Martin Chabřec (z Chabrzecz) louku svobodnou pod vsí Chaberczí po otci, kterou koupil od Zdeňka Zručského. Kvatern trhový 42: Zdeněk Zručský Matějovi z Chabrzech louku prodal.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chabeřice, Čáslavský kraj

p. Jan Chaberský z Kochanova a v Chabercích (uvedeno v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chabeřice, Čáslavský kraj

Anna Turková z Chabeřic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Chabeřice/Chaberce, Čáslavský kraj

Václav Chaberský
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!