Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chyšná

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chýstovice (1,5 km), Jedlina (2,2 km), Horka (2,7 km), Růžkovy Lhotice (2,9 km), Studený (3,1 km), Petrova Lhota (3,2 km), Košetice (3,4 km), Malá Paseka (3,7 km), Dunice (4,1 km), Lipkov (4,2 km), Sudislavice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1305 ...Venceslaus rex confirmat venditionem castri Crywsudow monio Sedlicensi: Castrum Crywsudow et ville Cyrncyn, Stroyeticz ... it. Lhota Chisna, it. secunda Lhota, Budsicz...

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chyšná, Čáslavský kraj

2 svobodství - Bartoň Sirůčkův z Chyšný, Václav a Bartoloměj z Chyšný
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Chyšná, Čáslavský kraj

Kryštof Suk
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Chyšná, Čáslavský kraj

Pavel Vítků z Chyšný
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chyšná, Čáslavský kraj

Václav Suk, Pavel Sirůček, Kliment, Jiřík Halka.
Původně snad max. 2 dvory, držba Klimenta je velmi skromná.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chyšná, Čáslavský kraj

Karel Josef kníže von Palm (dvůr a 2 díly lesa - přidruženy k velkostatku Dolní Kralovice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!