Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Doubí (u Pavlovic)

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pavlovice (0,3 km), Čechov (1,7 km), Petříny (2,1 km), Řimovice (2,4 km), Tehov (3,0 km), Březina (u Domašína) (3,9 km), Skalkov (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Doubí je z roku 1384 ...in villa Duby Buzko de Lazecz decessit, proclam. in Wozicz...

Pozn. Vaniše: jmenoval se tak svobodnický dvůr v Pavlovicích, původně snad ves.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan z Doubí drží dvůr ve vsi Doubí. Kvat. červený trh., kde sami sobě kladou 1542: Jan z Doubí dědinník sám sobě klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan Šírek dědiník v Doubí
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan Douba z Doubí
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan Douba z Doubí
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan Douba (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jan Douba z Doubí a v Doubí platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Doubí (u Pavlovic)/Doubí, Kouřimský kraj

1 dvůr drží Jan Douba
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Jiřík z Doubí
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Doubí (u Pavlovic), Kouřimský kraj

Marie Josefa hraběnka von Auersberg (dvůr Doubí - přidružen k velkostatku Vlašim).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!