Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hulín

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:Menší a Větší Hulín
Svobodství v okolí:Bolechovice (0,9 km), Lovčice (1,6 km), Křenovičky (2,9 km), Lipský Mlýn (u Sedlčan) (3,1 km), Zahrádka (u Křenovic) (3,5 km), Malkovice (4,1 km), Kosova Hora (4,2 km), Měšetice (4,4 km), Klimětice (4,7 km), Klokočov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hulín, Vltavský kraj

Jan Vilas z Hyrlína (opraven: z Hulína) drží vedle Malkovic i dvůr na Hoře sv. Jana spolu s Bartoněm, Petrem, Jiříkem a jinými dětmi a syny nebožtíka Matěje Vilasa (pozn.: neznámá topografie „Hory sv. Jana“, J. Vaniš ji situuje přímo do Hulína.).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Hulín, Vltavský kraj

Jan Viklas (!) Hubnický z Hubňa (!)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Hulín, Vltavský kraj

2 svobodství - Mikoláš Ochtáb z Hulína, Matouš Villas z Hulína
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Hulín, Vltavský kraj

3 svobodství - Matouš Vilas z Hulína, Václav Villas (bez uvedení místa), Vrchorak (?) a Matouš v Hulíně
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Hulín, Vltavský kraj

Mikuláš Vilas [Pilas] (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Hulín, Vltavský kraj

Mikuláš Vilas [Vytlas] z Holína (!) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • ​Jan Vilas z Hulína (1550) — Jan Viklas (!) Hubnický z Hubňa (1557) — Matouš Villas z Hulína (1603) — Mikuláš Pilas (!) (1615) — Mikuláš Vytlas (!) z Holína (!) (1620).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Hulín, Vltavský kraj

Jakub Villas, Vavřinec Šiška.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Hulín, Berounský kraj

Ve Větším Hulíně Tomáš Šiška (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 2), Josef Šiška (chalupa č.p. 3), Anna Šišková (chalupa č.p. 4), Pavel Jindrák (chalupa č.p. 5); v Menším Hulíně Josef Jindrák (usedlost č.p. 6), Vojtěch Jindrák (usedlost č.p. 7, chalupa č.p. 8).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!