Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Jiřín

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kobylí (2,8 km), Hlivín (2,9 km), Vojslavice (3,2 km), Plchov (3,6 km), Pazderná Lhota (4,3 km), Srbice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1405 ...in villa Girzin N. decessit, proclam. in Wozicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Jiřín, Kouřimský kraj

1. svobodství: Václav z Zidně drží dvůr ve vsi Jiříně. Kv. S. S. 1546: Matěj a Václav ze vsi Jiřína.
Tentýž v Čáslavském kraji (Zdimer): Vaněk Krejčí ve vsi Křivsoudové, poddaný pana Hendrycha Kekule, drží poustku svobodnou ve vsi Syčíně. Kvat menší zápisný 44: Dorota z Načeradce dětem svým.
2. svobodství: dvůr drží Jakub Hloušek ze vsi Jiřína (zapsaný v zemských deskách již r. 1544 - Kv. S. S. 1544: Jakub z Jiřína dvůr v Jiříně sobě klade).
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Jiřín, Kouřimský kraj

Šimon Zdina z Jiřína
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Jiřín, Kouřimský kraj

Šimon Zdymer z Jiřína
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Jiřín, Kouřimský kraj

Šimon Zdymer (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Jiřín, Kouřimský kraj

Šimon Zdimera z Jičína (recte Jiřína) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Jiřín, Kouřimský kraj

1 dvůr drží Zdimerové
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Jiřín, Kouřimský kraj

Jiřík Žiliměr [Zylyměr].
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Jiřín, Kouřimský kraj

Jiří Zdiměra (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 10), Karel Vesecký (usedlost).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!