Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kuní

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kuníček (0,8 km), Zahrádka (u Petrovic) (2,3 km), Petrovice (2,4 km), Vilasova Lhota (2,9 km), Řenkov (3,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kuní, Bechyňský kraj

1. svobodství: Margeta, vdova po Janovi Kučerovi z Kuní, drží dvůr ve vsi Kuní, míli od Milířska (Milevska). Kvat. trh. 44: Jakub Vilas Janovi Kučerovi.
2. svobodství drží Havel Jelec z Kuního.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kuní, Vltavský kraj

2 svobodství - Šimon Kučera z Kuního, Jan Jelec z Kuního
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kuní, Vltavský kraj

2 svobodství - Kliment Jelec z Kuního, Václav Kučerů (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kuní, Vltavský kraj

2 svobodství - Kliment Jelec z Velikého Kuního, Matěj Kučera z Velikého Kuního
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Margeta, vdova po Janovi Kučerovi z Kuní (1550) — Šimon Kučera z Kuního (1557) — Václav Kučerů (1603).
  • Havel Jelec (1550) — Jan Jelec z Kuního (1557) — Kliment Jelec z Kuního (1603).

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Václav Kučera a Kl. Jelec.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kuní, Vltavský kraj

Matěj Kučera, Martin Jelec.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kuní, Berounský kraj

Martin Kučera (chalupa č.p. 2), František Kučera (usedlost č.p. 3), Jan Vlk (usedlost č.p. 13), Ludmila svobodná paní von Biesingen (dvůr - přidružen k velkostatku Smilkov), židovská chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!