Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Salačova Lhota

Základní informace
Alternativní název:Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malá Černá (1,1 km), Velká Černá (1,4 km), Jetřichovec (2,5 km), Mezilesí (2,9 km), Holýšov (4,2 km), Velký Ježov (4,5 km), Lukavec (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Salačova Lhota, dříve většinou nazývána Lhotou pod Stražištěm, je historicky doložená od roku 1407 (Wenceslaw dictus Zdebor de Salaczowa Lhota, laicus). Vznikla v těsném sousedství starší vsi Moravčice, která patrně vyhořela (poslední zmínka je z roku 1554 - bratři a synové Mikuláše, řečeného Chmatal z Pacova, prodali bratřím ze Lhoty pod Stražištěm pustý poplužní dvůr s polem, řečeným "Morawscžicí" u vsi Lhoty pod Strazisstiem ležící) a její zbytky byly dlouho registrovány v lokalitě severně od č.p. 24 (dodnes zvaném Na Zámku, či Hacpurek).

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Salačova Lhota/Lhota, Bechyňský kraj

Dušek Svobodný dědiník ze Lhoty (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce) - psán i jako Dušek ze Lhoty.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Salačova Lhota, Bechyňský kraj

1. svobodství ve vsi Lhotě drží Kuba Zdeborův ze Lhoty na místě Jakuba, Havla, Matěje a Jana, strejců svých.
2. svobodství drží Štěpán ze Lhoty, poddaný pana Španovského, což je kus lesa a louka ve vsi Lhotě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Salačova Lhota, Bechyňský kraj

4 svobodství - Matěj syn nebožtíka Jana Kováře ze Lhoty Salačovy pod Stražištěm, Matěj Dušků i s bratřími svými nedílnými z Salačovy Lhoty pod Stražištěm, Jakub Zdebor ze Lhoty Salačovy pod Stražištěm, Jakub Zdebor mladší z Salačovy Lhoty.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Salačova Lhota, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan mladší Zdebor ze Lhoty Salačovy, Jan starší Zdebor [Dober] ze Lhoty Salačovy, Jan Kučera odtudž
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Salačova Lhota, Bechyňský kraj

3 svobodství - Zdebor starší ze Salačovy Lhoty, Jan mladší Zdebor odtudž, Tomáš Kučera ve Lhotě Salačově
přejít na záznam v soupisu

I když berní rejstříky z let 1615 a 1620 zde svobodníky nezaznamenávají, přesto zde i tehdy existovali, neboť v roce 1654 zde uvádí Berní rula 8 svobodníků.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Salačova Lhota, Bechyňský kraj

Kryštof Kletečka, Jan Sedlák, Matěj Víta, Blažej Mlynář, Matěj Kučera, Matěj Zeman, Václav Švec, Jiřík Zdebor, mlýn Jiříka Zdebora a Matěje Zemana.
Původně snad 2 dvory rozděleny na 8 dílů.
přejít na záznam v soupisu

V Salačově Lhotě původně sídlil Jan Ignác Kletečka se svým úřadem staršího svobodníka, než jej přemístil do Obrátic, kde spravoval I. čtvrť svobodnickou Bechyňského kraje a II. čtvrť svobodnickou Čáslavského kraje. Statek v Obráticích držel i jeho vnuk Emanuel Kletečka, který byl dokonce členem Zemského sněmu českého a zasedal Říšské radě.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Salačova Lhota, Táborský kraj

Jan Ignác Kletečka (dvůr č.p. 1, chalupa č.p. 23), Václav Kletečka (usedlost č.p. 11), Tomáš Děkanovský (usedlost č.p. 7), Václav Kučera (usedlost č.p. 8), Martin Sezemský (usedlost č.p. 9), Jakub Kučera (usedlost č.p. 10), Josef Buřič (usedlost č.p. 12), Alžběta Zemanová (chalupa č.p. 13), Josef Kučera (usedlost č.p. 14), Tomáš Kučera (usedlost č.p. 15), František Hamza ze Zábědovic (dvůr č.p. 16, chalupa), František Holejšovský (usedlost č.p. 17), Tomáš Holejšovský (usedlost č.p. 18), Matěj Míka (usedlost č.p. 20), Josef Průša (usedlost č.p. 21), Jiří Vít (usedlost č.p. 22).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!