Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Těmice

Základní informace
Alternativní název:Těmnice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pravíkov (3,4 km), Markvarec (3,6 km), Benešov (4,3 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1359 ...ad pres. Conradi de Tyemicz et Hrononis de Temicz ad E. in Tyemicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Těmice, Bechyňský kraj

1. svobodství: Jíra Viček drží dvůr dědičný ve vsi Těmicích.
2. svobodství: Jiří Šteffl ze vsi Těmic drží dvůr poplužní ve vsi Těmicích.
3. svobodství: Jan Faus (opraveno: Paus) ze vsi Těmic drží dvůr ve vsi Těmicích.
4. svobodství: Hron Peichl ze vsi Těmic drží dvůr ve vsi Těmicích.
5. svobodství: Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní páně Kekulovi z městečka Hořepníka, drží „9 člověků“ ve vsi Třemicích (pravděpodobně Těmice - více viz Hořepník).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Těmice, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jiřík Forman dědiník ze vsi Těmic, Jan Pejcha dědiník ze vsi Těmic, Jan Šeda dědiník ze vsi Těmic, Jiřík Viček jinak Pýchovec ze vsi Těmic.
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Těmice, Bechyňský kraj

3 dvory - Pavel Formam v Těmicích, Jan Šada v Těmicích, Matouš na Pejchlově
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Těmice, Bechyňský kraj

Jan Forman, Pavel Lopotáč, Tomáš Šeda, Matěj Pichovec, zeť Jana Lopáče (Lopotáče?).
Původně jeden dvůr rozdělený na 5 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Těmice, Táborský kraj

Tomáš Forman (chalupa č.p. 10), Vít Forman (chalupa č.p. 11), Tomáš Přibyl [Přibil] (chalupa č.p. 13), Vojtěch Novák (chalupa č.p. 19), Jiří Šilhavý (chalupa č.p. 20), Václav Chalupa (chalupa č.p. 21), Antonín Novák (chalupa č.p. 22), Adam Šeda (usedlost č.p. 30, chalupa č.p. 31), Josef Šilhavý (chalupa č.p. 32), Martin Dvořák (usedlost č.p. 14), Josef Dvořák (usedlost č.p. 38), Vojtěch Sondba (chalupa č.p. 37), Adam hrabě von Sternberg (pozemky psány nejspíš chybně do [Teinitz] - přidruženy k velkostatku Černovice).
přejít na záznam v soupisu

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!