Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Veležice (zaniklý dvůr)

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:Existuje jen pomístní název severně od Mnichovic.
Svobodství v okolí:Mnichovice (0,5 km), Keblov (2,5 km), Borovnice (2,9 km), Strojetice (3,1 km), Kuňovice (3,2 km), Dubějovice (3,3 km), Otročice (3,4 km), Sedmpány (3,6 km), Sedlice (4,1 km), Bělava (u Keblova) (4,2 km), Chmelná (4,4 km), Kačerov (4,5 km), Miřetice (4,7 km), Němčice (4,7 km), Chrastovice (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je okolo roku 1295 ...in Welesicz IV terrae (ad Scepanow)...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Veležice (zaniklý dvůr), Kouřimský kraj

1. díl: Václav Musil v Mnichovicích, pánů Kekulů poddaný, drží kus záhumní svobodného v Mnichovicích a ½ dvoru pustého řečený Velezice. Kv. S. S. 1544: Václav Musil ½ dvoru pustého Velezic sobě klade. Kvat. trh. 1548. Jindřich Vopršal z Jetřichovic Václavovi Musilovi.
2. díl: Týž Václav Musil na místě Duška z Mnichovic, poddaného páně Kekulova, oznámil, že ten Dušek drží ¼ dvoru Velezic. Kv. S. S. 1544: Dušek z Mnichovic ¼ dvoru v Velezicích sám sobě.
3. díl: Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík bratr jeho, poddaní páně Kekulovi, ¼ pustotiny ve Velezicích svobodné. Kv. S. S. 1544: Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík ¼ dvoru Velezic.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!