Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Borovnice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Otročice (1,5 km), Kuňovice (1,8 km), Chmelná (2,2 km), Mnichovice (2,5 km), Veležice (zaniklý dvůr) (2,9 km), Strojetice (3,1 km), Miřetice (3,3 km), Čechtice (3,5 km), Chrastovice (3,7 km), Malovidy (4,6 km), Sudislavice (4,9 km), Keblov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je v podobě zápisu z roku 1352 ...decan. Sczepanouic.: Borownyczie...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Borovnice, Čáslavský kraj

1. svobodství: dvůr zde drží Václav a jeho otec Vondřej z Chmelného.
2. svobodství: Matěj Hauser ve vsi Borovnici dvůr a ½ dědiny ve vsi Borovnici, který přikoupil od Jakuba a Jana z Mnichova. Kvatern trhový 43: Jakub a Jan z Mnichova Matějovi Hauserovi. Jest pak při tom oznámil, že sedí na dvoře poplatním a panu Jindřichu Vopršalovi z Jetřichovic, že náleží a jemu úrok že platí.
3. svobodství: Matěj Píšů drží dvůr v Borovnici, pole v hromadu od (v okolí) Čechtic. Kv. S. S. 1542: Matěj Píša z Borovnice sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Borovnice, Čáslavský kraj

Havel Píšu, dědiník z Borovnice
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Borovnice, Čáslavský kraj

Pavel Ptáček z Borovnice
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Borovnice, Čáslavský kraj

Matouš Pes (!) v Borovnici platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Borovnice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Bartoloměj z Chmelného a Pavel z Borovnice, Matouš Peš ve vsi Borovnici platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Borovnice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Matouš Peša, Pavel Ptáček
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Borovnice, Čáslavský kraj

Jan Pešů
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Borovnice, Čáslavský kraj

dvůr sirotků Ptáčkovských (Jan Švanda poručník), Jakub Peša, Jan Novák.
Původně jeden dvůr rozdělený na 3-4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Borovnice, Čáslavský kraj

Václav Staněk (usedlost č.p. 12), Antonín Ptáček (usedlost č.p. 1), Fabián Ptáček (usedlost č.p. 2), dědictví po Václavu Kletečkovi (usedlost č.p. 3), Jan Pavlát (chalupa č.p. 4), Jan Říha (usedlost č.p. 5), Barbora Kletečková (chalupa č.p. 6), Jan Růžek (chalupa č.p. 7), Pavel Stecher (chalupa č.p. 8), obecní chalupa (č.p. 9).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!