Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chrastovice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Strojetice (1,8 km), Čechtice (1,8 km), Otročice (2,2 km), Alberovice (3,0 km), Růžkovy Lhotice (3,3 km), Malá Paseka (3,6 km), Kačerov (3,6 km), Sudislavice (3,7 km), Borovnice (3,7 km), Mnichovice (4,2 km), Petrova Lhota (4,4 km), Bělava (u Keblova) (4,6 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,7 km), Keblov (4,8 km), Němčice (4,9 km), Lipkov (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1379 ...Chrastowiczie 4 lan. plebani in Krzywsudow...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chrastovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan Zeman drží dvůr v Chrastovicích, koupený od Doroty mateře své, osmery hony od Čechtic. Kvatern trhový černý 28: Dorota z Chrastovic Janovi synu svému.
2. svobodství: Kateřina z Čechtic, poddaná pana Přibíka z Březí, drží dvůr ve vsi Chrasticích a „jednoho člověka“ ve vsi Vroticích (Otročice ?). Kv. S. S. 1545: Kateřina ze vsi Čechtic sama sobě.
3. svobodství: Adam Průša z Čechtic na místě svém a na místě Jana bratra svého, poddaný pana Přibíka z Březí, drží pustinu svobodnou v městečku Čechticích po předcích. Kvat. trh. 44: Matouš ze Strojetic dědinník Průšovi Váňovi z Čechtic.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chrastovice, Čáslavský kraj

Jakub Zeman z Chrastovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chrastovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jakub Zeman z Chrastovic, Vít Zemanů z Chrastovic
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Chrastovice, Čáslavský kraj

Jakub Zeman z Chrastovic, později psán do Němčic
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!