Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zahořany

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Podmaršovice (2,2 km), Rudoltice (4,2 km), Přibyšice (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je patrně až z roku 1541 ...svobodníci z Zahořan...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zahořany, Vltavský kraj

1. svobodství: Heřman Píša v Zahořanech drží dvůr poplužní ve vsi Zahořanech po předcích, také přikoupil nějaké porostliny od paní Hedviky, dcery Vonše Štítného. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova dvůr v Zahořanech, na kterém sedí Heřman syn její, sobě a synům svým klade.
2. svobodství: Jan Kolman (pozn. in marg.: náleží do kraje Vltavského) drží dvůr ve vsi Zahořanech blízko od Drachkova. Kv. S. S. 1544: Jan Kolman ze Zahořan sám sobě.
3. svobodství: drží Dorota ze Zahořan dvůr ve vsi Zahořanech. Kvat. menší zápisný 42: Mandalena z Zahořan Dorotě z Zahořan.
4. svobodství: Václav Šiška ze Zahořan drží ½ dvoru v Zahořanech.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zahořany, Kouřimský kraj

3 svobodství - Heřman dědiník v Zahořanech, Jan Kolman dědiník v Zahořanech, Tomáš ze Zahořan i na místě Doroty Kautské mateře své (vedeno v Bechyňském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zahořany, Vltavský kraj

Václav Kautckej z Záhořan
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zahořany, Vltavský kraj

Jan Mlíkovský z Zahořan platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zahořany, Vltavský kraj

Jan Mlíkovský z Zahořan platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zahořany, Vltavský kraj

Jiřík Lhoták
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zahořany, Berounský kraj

Arnošt hrabě Pachta (dvory - přidruženy k velkostatku Tloskov).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!