Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zahořany

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Podmaršovice (2,2 km), Rudoltice (4,2 km), Neštětice (asi zaniklé) (4,3 km), Přibyšice (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zahořany, Vltavský kraj

1. svobodství: Heřman Píša v Zahořanech drží dvůr poplužní ve vsi Zahořanech po předcích, také přikoupil nějaké porostliny od paní Hedviky, dcery Vonše Štítného. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova dvůr v Zahořanech, na kterém sedí Heřman syn její, sobě a synům svým klade.
2. svobodství: Jan Kolman (pozn. in marg.: náleží do kraje Vltavského) drží dvůr ve vsi Zahořanech blízko od Drachkova. Kv. S. S. 1544: Jan Kolman ze Zahořan sám sobě.
3. svobodství: drží Dorota ze Zahořan dvůr ve vsi Zahořanech. Kvat. menší zápisný 42: Mandalena z Zahořan Dorotě z Zahořan.
4. svobodství: Václav Šiška ze Zahořan drží ½ dvoru v Zahořanech.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zahořany, Kouřimský kraj

3 svobodství - Heřman dědiník v Zahořanech, Jan Kolman dědiník v Zahořanech, Tomáš ze Zahořan i na místě Doroty Kautské mateře své (vedeno v Bechyňském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zahořany, Vltavský kraj

Václav Kautckej z Záhořan
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zahořany, Vltavský kraj

Jan Mlíkovský z Zahořan platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Heřman Píša v Zahořanech (1550) — Heřman dědiník v Zahořanech (1557) — Jan Mlíkovský ze Zahořan (1603, 1620). Koupil to (později?) pan Jan Trmal z Toušic a na Drachkově.
  • Jan Kolman (1550) — Jan Kolman dědiník v Zahořanech (1557) — v dalších berních rejstřících se již nevyskytuje.
  • Dorota ze Zahořan (1550) — Tomáš ze Zahořan i na místě Doroty Kautské, mateře své (1557) — v dalších berních rejstřících se nevyskytuje.
  • Václav Šiška (1550) — v dalších berních rejstřících se již nevyskytuje.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zahořany, Vltavský kraj

Jiřík Lhoták
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zahořany, Berounský kraj

Arnošt hrabě Pachta (dvory - přidruženy k velkostatku Tloskov).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!