Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zahrádka (u Křenovic)

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Křenovičky (0,8 km), Klokočov (1,7 km), Lovčice (2,1 km), Velké Heřmanice (2,8 km), Bolechovice (3,2 km), Hulín (3,5 km), Durdice (3,5 km), Číšťovice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1386 ...in villa Zahradczie radlo role, in Krsczenowiczich superiori 1 curia rust., ... Bernhard(us) de Zahradky, ...proclam. in Pulchrum montem...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

1. svobodství: Martin Žáků ze Zahrádky drží dvůr ve vsi Zahrádce.
2. svobodství: Martin Vlk dědiník drží dvůr ve vsi Zahrádce u Vojkova.
3.-4. svobodství: Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce na místě otce svého dva dvory ve vsi zahrádce, míli od Sedlčan.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Jakub Vlk ze Zahrádky, Šimon ze Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie), Václav z Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Tobiáš Jindrů v Zahrádce, Jindřich z Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Tobiáš Jindřichův ze vsi Zahrádky platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

E. Krajník spojuje obě Zahrádky v jednu a Václava Vilase píše sem, ale umístění ve Vltavském kraji a „u Petrovic“ znesnadňuje přijetí tohoto závěru bez dalších podkladů. Zatím tedy ponechávám odděleně.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Václav Jindrák, Jakub Helinka.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zahrádka (u Křenovic), Berounský kraj

Jan Hulínský (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 3, 4 a 5), Tomáš Hodík (chalupa č.p. 6), Martin Louda (dvůr č.p. 7), Martin Jindrák (dvůr č.p. 8), Jan Baptista von Balzano (hostinec č.p. 9), Marie Anna Zimmermannová (chalupa č.p. 11), potomci po meči (agnati) Jana Viléma Mladoty (pozemky), Magdalena Karvínská z Karvína (hostinec), obecní chalupa (č.p. 15).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!