Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zahrádka (u Křenovic)

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Křenovičky (0,8 km), Klokočov (1,7 km), Lovčice (2,1 km), Velké Heřmanice (2,8 km), Bolechovice (3,2 km), Hulín (3,5 km), Číšťovice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

1. svobodství: Martin Žáků ze Zahrádky drží dvůr ve vsi Zahrádce.
2. svobodství: Martin Vlk dědiník drží dvůr ve vsi Zahrádce u Vojkova.
3.-4. svobodství: Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce na místě otce svého dva dvory ve vsi zahrádce, míli od Sedlčan.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Jakub Vlk ze Zahrádky, Šimon ze Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie), Václav z Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

2 svobodství - Tobiáš Jindrů v Zahrádce, Jindřich z Zahrádky
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Tobiáš Jindřichův (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Tobiáš Jindřichův ze vsi Zahrádky platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Martin Žáků ze Zahrádky (1550) — patrně Šimon ze Zahrádky (1557) — Václav ze Zahrádky (1603).
  • Martin Vlk dědiník ve vsi Zahrádce u Vojkova (1550) — Jakub Vlk ze vsi Zahrádky (1557) — snad Martin Vrlas (správně pravd. Vilas) (1603) (ten ale pravd. patří do Zahrádky u Petrovic?).
  • Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce (1550) — snad Tobiáš Jindřichův (1603, 1615 a 1620).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zahrádka (u Křenovic), Vltavský kraj

Václav Jindrák, Jakub Helinka.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zahrádka (u Křenovic), Berounský kraj

Jan Hulínský (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 3, 4 a 5), Tomáš Hodík (chalupa č.p. 6), Martin Louda (dvůr č.p. 7), Martin Jindrák (dvůr č.p. 8), Jan Baptista von Balzano (hostinec č.p. 9), Marie Anna Zimmermannová (chalupa č.p. 11), potomci po meči (agnati) Jana Viléma Mladoty (pozemky), Magdalena Karvínská z Karvína (hostinec), obecní chalupa (č.p. 15).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!