Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Tisek

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buková (0,8 km), Pravonín (1,8 km), Vračkovice (2,1 km), Chmelná (3,8 km), Miřetice (4,4 km), Malovidy (4,4 km), Staré Práchňany (4,9 km), Jizbice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Tisek, Čáslavský kraj

1. svobodství: Ondřej Zeman drží dvůr ve vsi Tisku po manželce své ½ míle od městečka Načeradce. Kvat. trh. 42: Anna z Tisku Ondřejovi manželi svému klade.
2. svobodství: Martin z Tisku drží dvůr ve vsi Tisku po předcích ¼ míle od městečka Načeradce. Kvat. trh. 42: Jan Peryn z Tisku prodal Martinovi z Tisku.
3. svobodství: Tůma ze Lhoty u Načeradce, poddaný pana Henrycha (Jindřicha) Kekule, drží dvůr svobodný ve vsi Tisku u Načeradce po Anně manželce své. Kv. S. S. 1544: Anna, Kateřina sestry vlastní z Vovesné Lhoty zase sobě obnoviti daly. Tento dvůr patrně přešel do feudálních rukou.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Tisek, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin dědiník z Tisku, Ondřej [Vondřej] dědiník z Tisku
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Tisek, Čáslavský kraj

Václav a Jan z Tisku
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Tisek, Čáslavský kraj

Václav a Jan Zemanů z Tisku
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Tisek, Čáslavský kraj

Václav Zeman a Řehoř Kos společně platí berni z 1 dvora (neuvedená topografie).
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Tisek, Čáslavský kraj

2 svobodství - Václav ze vsi Tisku, Václav Zeman ze vsi Tisku a synové n. Řehoře
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Ondřej Zeman (1550) — Vondřej dědiník z Tisku (1557).
  • Martin z Tisku (1550) — Martin dědiník z Tisku (1557).

V dalších berních rejstřících jsou uváděni svobodníci, které zatím nelze zařadit do posloupnosti dvorů z roku 1550. Roku 1603 jsou to majitelé svobodství Václav a Jan z Tisku. Roku 1620 po nich jen Václav ze vsi Tisku. Dále je zde svobodství z roku 1615, jehož majitelé byli tehdy Václav Zeman a Řehoř Kos. Roku 1620 opět Václav Zeman ze vsi Tisku a synové Řehoře.

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Tisek, Čáslavský kraj

Václav Zeman
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Tisek, Čáslavský kraj

Václav z Tisku
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Tisek, Čáslavský kraj

Martin Staňků (+chalupa sirotčí), Václav Zeman, Jiřík Zeman bratr jeho.
Původně jeden dvůr rozdělený na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Tisek, Čáslavský kraj

Jan Červ (usedlost č.p. 1 a 3, chalupa č.p. 6), dědictví po Josefu Dudovi (chalupa č.p. 2), Jan a Matěj Staňkové (chalupa č.p. 7), Antonín Duda (chalupa č.p. 9), Matěj Martínek (chalupa č.p. 10), dědictví po Janu Lejčkovi (usedlost č.p. 11), František Duda (usedlost č.p. 12), Jan Duda (usedlost č.p. 13).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!