Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bernartice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Brzotice (1,5 km), Němčice (2,0 km), Bělava (u Keblova) (2,4 km), Kačerov (2,8 km), Radíkovice (3,0 km), Sedlice (3,1 km), Alberovice (3,7 km), Keblov (4,2 km), Čejtice (4,3 km), Onšovec (4,6 km), Milošovice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o Bernarticích je z roku 1375.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bernartice, Čáslavský kraj

dvůr drží Adam z Bernartic.
přejít na záznam v soupisu

Do katastru Bernartic patří i mlýn Speřín, který roku 1550 drží Jíra Špála z Němčic po svém otci. Tento mlýn byl od obce severovýchodním směrem na řece Želivce, v současné době tedy někde na dně vodní nádrže1).

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Bernartice, Čáslavský kraj

1 dvůr (dva záznamy v soupisu) drží Adam dědiník v Bernarticích sám (má i poddaného), druhý dvůr společně s p. rytířem Janem Čejkou z Olbramovic (uvedeno v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Bernartice, Čáslavský kraj

Jan a Pavel z Berna(r)tic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Bernartice, Čáslavský kraj

Pavel a Jan z Bernartic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Bernartice, Čáslavský kraj

Jiřík Bernartický z Bernartic platí berni z 1 dvora a z 1 poddaného.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Bernartice, Čáslavský kraj

Anna vdova po Jiříkovi Křehulovi a Kateřina vdova po Janovi Zemanovi platí společně berni z 1 svobodného dvora a 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Bernartice, Čáslavský kraj

Anna Škřehulová na místě sirotků (Mikuláš Zeman)
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Bernartice, Čáslavský kraj

Mikoláš (Zeman ?) z Bernartic
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bernartice, Čáslavský kraj

Mikuláš Zeman, Jan Hubka, Václav Prkennej, Václav Sezemský, Mikuláš Lesák, Vavřinec Tkadlec, Mikuláš Krejčí, Alžběta Holubka.
Původní jeden dvůr rozdělený na 8 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bernartice, Čáslavský kraj

Jan Jelínek (usedlost č.p. 9), Josef Brikcí (usedlost č.p. 10), František Stecher (usedlost č.p. 11), Jan Březina (usedlost č.p. 12), Jan Stecher (usedlost č.p. 13, chalupa č.p. 35), Václav Sezemský (usedlost č.p. 14), Jakub Lhotka (usedlost č.p. 15), Kristián Sezemský (hostinec č.p. 16, usedlost č.p. 17), Jakub Svoboda (usedlost č.p. 19), Martin Vošický (usedlost č.p. 24), Matěj Zeman (usedlost č.p. 25), Matěj Zadák (usedlost č.p. 26), Josef Holakovský (usedlost č.p. 27), František Bína (usedlost č.p. 30), Ludvík Vilímovský (usedlost č.p. 37).
přejít na záznam v soupisu

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!