Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Alberovice

Základní informace
Alternativní název:Arbelovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kačerov (1,8 km), Brzotice (2,6 km), Bělava (u Keblova) (3,0 km), Němčice (3,0 km), Chrastovice (3,0 km), Strojetice (3,1 km), Petrova Lhota (3,7 km), Bernartice (3,7 km), Keblov (4,4 km), Studený (4,5 km), Sedlice (4,6 km), Čechtice (4,8 km), Otročice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o Alberovicích je z roku 1399 - ...Marssico de Alberouicz... (Maršík z Alberovic).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Vávra Bušků drží dvůr ve vsi Carberovicích (Arbelovicích) po předcích, Kv. S. S. 1542: Vavřinec z Arbelovic spolu se svými nedílnými, nezletilými strejci Martinem, Matějem, Janem a Adamem poplužní dvůr předcích.
2. svobodství: Jiřík a Ondřej bratři vlastní z Čichovic drží dvůr ve vsi Arbelovicích po předcích. Kvatern trhový 42: Jiřík a Ondřej bratři a strejci z Arbelovic díl vzali.
3. svobodství: Mikuláš Kamarýt drží dvůr ve vsi Arbelovicích koupený od Václava Kamarýta. Kvatern trhový 45: Václav Kamarýt Mikulášovi dědiníku.
4. svobodství: Ondřej z Arbelovic drží dva dvory poplužní po předcích ve vsi Arbelovicích a v Dubějovicích „jednoho člověka“, v Němčicích jednoho a v Dubějovicích „dva člověky“ a řeku. Kv. S. S. 1542: Brikci dědiník z Arbelovic sám sobě zase vložil.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Alberovice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jan a Zikmund bratři Brychtové, dědiníci z Alberovic i s Kateřinou, mateří svou, Mikuláš Kamaryt dědiník z Alberovic, Matěj a Adam bratři vlastní Buškovi synové dědiníci z Alberovic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Martin Vlásek z Arbelovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

4 svobodství - Jonáš Brychta z Arbelovic, Jan Janák z Arbelovic, Kašpar Synek z Arbelovic, Martin Vlasák z Arbelovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

3 dvory - Jonáš Brykcí z Arbelovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných, Matěj Vlasák platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Jiřík Pasecký z Arbelovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Alberovice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jiřík Křivsoudovský (neuvedena topografie), Jan Sezemský v Alberovicích, každý platí berní z 1 svobodného dvora a 2 poddaných, Jonáš Vlasák z Alberovic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Matěj Vlasák, Anna Křivsoudovská na místě sirotků - vyhořeli 18.5.1622, Jan Budský [Buckej] - vyhořel
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Alberovice/Arbelovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jiřík Jonák, Jiřík Vlasák
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Alberovice, Čáslavský kraj

Zikmund Brykcí, Jiřík Vlasák, Michal Bouda, Jan Švenda, Matěj Nehyba, Václav Šetek, Jan Janek, Tomáš Nehyba, Jakub Krčmář.
Původní jsou dva dvory (Brikcí a Vlasák). Další (Bouda) snad nebyl dále zásadně dělen a poslední dvůr byl patrně rozdělen mezi zbývajících 5 svobodníků. Krčmář nedrží žádné polnosti - je krčmářem a řezníkem u Brikcího.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Alberovice, Čáslavský kraj

Jakub Holakovský (usedlost č.p. 1), Tomáš Holakovský (usedlost č.p. 2), Václav Brikcí (usedlost č.p. 3), Jan Brikcí (usedlost č.p. 4), Václav Novotný (usedlost č.p. 6), Václav Brikcí (usedlost č.p. 7), Jakub Kačerovský (usedlost č.p. 8), František Rakouský (usedlost č.p. 9), Václav Rakouský starší (usedlost č.p. 10), Václav Rakouský mladší (usedlost č.p. 11), František Brikcí (usedlost č.p. 12), Jan Nebřenský (usedlost č.p. 13), Matěj Satrovský (usedlost č.p. 14), Jakub Nebřenský (usedlost č.p. 15), Jan Renspurský (usedlost č.p. 16), Jakub Nebřenský (usedlost č.p. 17), Antonín Francl [Franzl] (dvůr č.p. 18 a 19, hostinec č.p. 24, židovská chalupa I.), Václav a Jiří Renspurští (usedlost č.p. 20), Jakub Děkanovský (usedlost č.p. 21), Kateřina Franclová [Franzlová] (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!