Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čechtice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chrastovice (1,8 km), Sudislavice (2,0 km), Otročice (2,2 km), Malá Paseka (2,3 km), Růžkovy Lhotice (2,7 km), Staré Práchňany (3,2 km), Lipkov (3,5 km), Borovnice (3,5 km), Chýstovice (4,8 km), Alberovice (4,8 km), Jedlina (4,9 km), Mnichovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Čechtice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Adam Průša z Čechtic na místě svém a na místě Jana bratra svého, poddaný pana Přibíka z Březí, drží pustinu svobodnou v městečku Čechticích po předcích. Kvat. trh. 44: Matouš ze Strojetic dědinník Průšovi Váňovi z Čechtic.
2. svobodství: Šimek z Strojetic na místě otce svého Matouše ze Strojetic, poddaný pana Jindřicha Kekule ze Stradonic, drží ¾ pustotiny svobodné ležící v Čechticích. Kv. S. S. 1542: Matouš ze vsi Strojetic sobě zase klade v Chrašťovicích. (Pozn.: Nejspíš někde na pomezí dřívějších Chrastovic a Čechtic.)
3. svobodství: pole v hromadu od Čechtic (v okolí Čechtic) drží Matěj Píšů z Borovnice.
4. svobodství: pole v hromadu od Čechtic drží Jan Kerauš z Otročic.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!