Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Šanovice

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Božetín (2,4 km), Měšetice (3,2 km), Dvorce (3,2 km), Záběhlice (3,5 km), Řikov (4,0 km), Hatov (4,1 km), Červený Újezd (4,6 km), Malkovice (4,7 km), Borotínek (zaniklá ves) (4,8 km), Radíč (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Šanovice/Spanovice, Vltavský kraj

Simeon, Petr a Jíra z Panovic drží dvůr ve vsi Spanovicích čtvery hony od Selčic (Sedlec-Prčice).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Šanovice, Vltavský kraj

Symeon z Šanovic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Šanovice, Vltavský kraj

Martin z Šánovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Šanovice, Vltavský kraj

Martin Mikšovic s bratřími svými z Šanovic (pak ještě Martin Mikulášů, asi týž)
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Šanovice, Vltavský kraj

Martin Mikulášů z Šanovic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Simeon, Petr a Jíra (1550) — Symeon z Šanovic (1557).

Roku 1603 se uvádějí v berním rejstříku ještě svobodníci Bohuslav, Adam, Václav z Šemové, přičemž se F.Marat domnívá, že jde o Šanovice.

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Martin Sychot, Veselý a Zeman v Šanovicích.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Šanovice, Vltavský kraj

Adam Syhof (vyhořelý)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Šanovice, Berounský kraj

Hraběnka von Oppersdorf (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!