Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bělava (u Keblova)

Základní informace
Alternativní název:zaniklá ves
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:ves s mlýnem, tedy v původním korytu potoka
Svobodství v okolí:Němčice (0,5 km), Kačerov (1,2 km), Sedlice (1,6 km), Keblov (1,9 km), Bernartice (2,4 km), Brzotice (2,8 km), Alberovice (3,0 km), Strojetice (3,3 km), Sedmpány (3,7 km), Mnichovice (4,1 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,2 km), Chrastovice (4,6 km), Dubějovice (4,7 km), Radíkovice (4,7 km), Kalná (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Ves je v pramenech uvedena už k roku 1292. V 16. století je zmíněna existence mlýna, tudíž se musela nacházet někde na levém břehu Sedlického potoka, kde zůstal dodnes zachován i pomístní název.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bělava (u Keblova), Kouřimský kraj

Kříž z Keblova, poddaný pana Jindřicha Vopršala, drží kus dědiny svobodné u vsi Keblova ležící ½ míle od Štěpánova. Kvat. trh. 1547: Václav Mazanec z Vesce Křížovi z Keblova.
přejít na záznam v soupisu

Pravděpodobný je výskyt dokonce 3 poplužních dvorů1). V berních rejstřících se již nic dalšího nevyskytuje.

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!