Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bendovo Záhoří

Základní informace
Alternativní název:Záhoří
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krchova Lomná (0,8 km), Blanice (1,1 km), Mostek (1,1 km), Radvanov (1,7 km), Ústějov (1,7 km), Horní Hrachovice (2,0 km), Dolní Hrachovice (2,1 km), Horní Kouty (2,7 km), Stará Vožice (2,7 km), Dolní Kouty (2,8 km), Pohnání (2,8 km), Malenín (3,9 km), Bradáčov (4,6 km), Běleč (4,9 km), Rašovice (5,0 km), Křtěnovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


První písemná zmínka o Bendově Záhoří (původně jen Záhoří) je z roku 1376 ...ecclesia in Pohnans (kostel v Pohnání), ...in villa Zahorzie a 1388 ecclesia in Pohnanie, ...censualis (poplatný) in Zahornicz, ...praesentia Sulkone de Zahorzie (v přítomnosti Sulkone ze Záhoří - snad Sulek ze Záhoří). Původně šlo o vladycké sídlo.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Bendovo Záhoří/Záhoří, Bechyňský kraj

Kateřina (Jakubova) dědinice ze Záhoří (přikázaná p. Václavu z Polánky), Ondřej dědiník ze Záhoří (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi), Mikuláš ze Záhoří dědiník, Václav ze Záhoří dědiník (oba přikázaní p. Albrechtu ze Šemberka), Prokop ze Záhoří dědiník (přikázaný p. Janovi z Lukavce) - není jisté, zda všichni patří zrovna do Záhoří Bendova.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bendovo Záhoří, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr ve vsi Záhoří drží Mikuláš (patrně Kroupa) ze Záhoří.
2. svobodství: dvůr vlastní Petr Vondřejů ze Záhoří i na místě Jana, Jiříka strejců svých dvůr svobodný ve vsi Záhoří.
3. svobodství: dvůr drží Jan a Jakub bratří ve vsi Záhoří.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Bendovo Záhoří/Záhoří, Bechyňský kraj

4 svobodství - Bohuslav [Bouslav] z Záhoří někdy Mikuláše Kroupy z Záhoří, Jan z Záhoří a v Záhoří, Jan z Záhoří Vondřejů, Jíra ze Záhoří.
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Bendova Záhoří se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností.

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Bendovo Záhoří, Bechyňský kraj

8 svobodství - Adam Jakubův v Záhoří, Matěj Benda z Záhoří, Jiřík Dvořák z Záhoří, Vavřinec z Záhoří, Jan Vondřejů z Záhoří, Bohuslav Kroupa z Záhoří, Adam v Záhoří, Vondřej Zahnic na „Bendovským dvoře“ (?)
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Mikuláš (patrně Kroupa) ze Záhoří (1550) — Bohuslav v Záhoří někdy Mikuláše Kroupy ze Záhoří (1557) — Bohuslav Kroupa ze Záhoří Bendova (1603).
  • Petr Vondřejů ze Záhoří i na místě Jana, Jiříka strejců svých (1550) — Jan ze Záhoří Vondřejů (1557) — Adam Vondřejů ze Záhoří Bendova (1603).
  • Jan a Jakub bratří ve vsi Záhoří (1550) — Jan ze Záhoří a v Záhoří (1557) — Adam Jakubův z Záhoří Bendova (1603).

I když berní rejstříky z let 1615 a 1620 zde svobodníky nezaznamenávají, přesto zde i tehdy existovala, neboť v roce 1654 zde uvádí Berní rula 11 svobodníků.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bendovo Záhoří, Bechyňský kraj

Pavel Stejskal, Ondřej Kopřiva, Václav Světelský, Matěj Světelský, Jiřík Sudlice, Martin Dvořáček, Adam Mrázek, Jan Kroupa, Václav Sekovský, Jan Bednář, Kateřina Zachařka.
Původně snad 3 dvory rozděleny na 10-11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bendovo Záhoří, Táborský kraj

Tomáš Mrázek (usedlost č.p. 10), Matěj Dvořák (usedlost č.p. 1), Antonín Jenšík (usedlost č.p. 3), Josef Krch (usedlost č.p. 4), Matěj Mrázek (usedlost č.p. 5), Matěj Mrázek (usedlost č.p. 6, chalupa č.p. 2), Matěj Krch (usedlost č.p. 7), Matěj Křemen (usedlost č.p. 8), Jan Holub (usedlost č.p. 11), František Jelínek (usedlost č.p. 12), Václav Nosek (usedlost č.p. 13), Antonín Kučera (usedlost č.p. 14), Daniel Krch (usedlost č.p. 15), Jan Krch (usedlost č.p. 16), dědictví po hraběti von Vratislav (usedlost č.p. 17), Logdman von Auen (dvůr), dědictví po Josefu Dvořákovi (usedlost č.p. 18), Jan Nosek (chalupa č.p. 19), Jan Petr [Peter] (chalupa č.p. 20), Václav Míka (usedlost č.p. 21).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!