Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chýstovice

Základní informace
Alternativní název:Chejstovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Jedlina (0,8 km), Chyšná (1,5 km), Růžkovy Lhotice (2,2 km), Malá Paseka (2,6 km), Lipkov (2,8 km), Sudislavice (3,7 km), Horka (3,7 km), Starý Smrdov (3,9 km), Košetice (4,0 km), Petrova Lhota (4,1 km), Studený (4,2 km), Čechtice (4,8 km), Staré Práchňany (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o této vsi je z roku 1360 ...ad present. fratrum de Krzessin et Hinczonis de Chistouicz in eccl. in Krzessin...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jan Dvořák z Chrystovic, Václav Chejstovský z Chejstovic (uveden v Bechyňském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Šimon Libovský (Lipkovský) v Chýstovicích (BE), Jan Dvořák z Chejstovic, Jan Libkovský z Chejstovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

3 dvory - Jan Dvořák z Chejstovic platí berni z 1 dvora, Šimon a Jan bratři Hálkové z Chejstovic společně platí berni z 1 dvora, Šimon Lipkovský z Chýstovic platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

5 svobodství - Jan Lipkovský v Chejstovicích, Adam Dvořák v Chejstovicích, každý platí berni z 1 svobodného dvora, Šimon a Jan bratři Hálkové z Chejstovic platí berni ze 2 svobodných dvorů, Jan a Jakub bratři Pasečtí v Chejstovicích platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

4 svobodství - Adam a Václav Dvořákové, Šimon a Jan Halkové, Jan a Václav Lipkovští, Jan a Jakub Pasečtí
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Chýstovice/Chejstovice, Čáslavský kraj

4 svobodníci - Šimon Halka, Jakub Arbelovský, Václav Dvořáků, Jan Lipkovský
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chýstovice, Čáslavský kraj

Tomáš Dvořák, Adam Dvořák, Jakub Arbelovský, Jan Arbelovský, Jan Švec, Korábovský, Mikoláš Lipkovský.
Berní rula tvrdí, že zde byly původně 4 dvory. Patrně však šlo jen o 3. Ty byly rozděleny na 7 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chýstovice, Čáslavský kraj

Dorota Slavětínská [Slavitinská] (chalupa č.p. 1), Anna Psotová (usedlost č.p. 3), Martin Zeman (usedlost č.p. 4), Martin Zeman (usedlost č.p. 5), Karel Kopecký (chalupa č.p. 6), Jakub Jankův (usedlost č.p. 7), Matěj Dvořák (usedlost č.p. 8), Jan Dvořák (usedlost č.p. 9), Josef a Matěj Schánělové (dvůr č.p. 10 a 11), Jakub Vošický (usedlost č.p. 12), Vavřinec Svoboda (chalupa č.p. 13), Bernard Kamarýt (chalupa č.p. 14), Karel Bušek (chalupa č.p. 16), František Arbelovský (usedlost č.p. 17), František Scháněl (usedlost č.p. 18), Antonín Děkanovský (usedlost č.p. 19), Václav Vyklantický (chalupa č.p. 20), Václav Scháněl (dvůr č.p. 26, chalupa č.p. 25), Martin Hubka (chalupa č.p. 28).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!