Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolní Hrachovice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Horní Hrachovice (0,6 km), Pohnání (1,4 km), Mostek (1,6 km), Bendovo Záhoří (2,1 km), Malenín (2,2 km), Blanice (2,3 km), Stará Vožice (2,4 km), Krchova Lomná (2,7 km), Radvanov (3,5 km), Ústějov (3,8 km), Horní Kouty (4,5 km), Dolní Kouty (4,8 km), Chotčiny (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Hrachovicích je z roku 1373 ...Wikerus, miles de Pohnans ... ecclesiae in Pohnans censum in Rachouicz condescendit...

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Dolní Hrachovice/Hrachovice, Bechyňský kraj

Jan Zeman dědiník z Rachovic (Hrachovic), Václav Krajčí dědiník, Mikuláš (Krajčí?) odtudž (všichni přikázaní p. Václavovi z Polánky), Jan Beníškův/Jenšíkův z Hrachovic dědiník a Jiřík Mazaného syn dědiník (oba přikázaní p. Oldřichovi Malovci), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském)  - nelze určit, zda se myslí Dolní či Horní Hrachovice.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Mazaný + dva člověky ve vsi Blanici. Kv. S. S. 1548: Václav Mazaný z Dolejších Hrachovic. Týž Václav Mazaný zůstal JMCské ze svobodství v Pohnání berné dlužen. („Jest pravým svobodníkem, praví se býti zemanem.“)
2. svobodství: dvůr drží Mikuláš Mazaný.
3. svobodství: Martin Mazaný drží dvůr ve vsi Hrachovicích.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Mazanej dědiník v Dolejších Hrachovicích [Rachovicích], Bartoň a Václav bratři vlastní a nedílní Mazaní dědiníci z Dolejších Hrachovic [Rachovic]
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jeroným Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích, Václav starší Mazanej z Slavětína a v Dolních Hrachovicích (platí berni z 1 poddaného), Jan Mazanej v Dolních Hrachovicích
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan z Dolejších Hrachovic, Vilím Mazaný z Slavětína v Hrachovicích, Jan Mazaný ze Slavětína (?)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

2 dvory - Vilím Mazanej z Slavětína na Dolních Hrachovicích (stav rytířský) + 2 poddané a 1 mlýnské kolo, Jeroným a Jan Mazanej v Hrachovicích platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

p. Vilím Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích platí berni z 1 svobodného dvora, dále ve stavu rytířském ze 2 poddaných a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

Pavel Bártů, Václav Holub, Matěj Pravonskej.
Původně snad jeden dvůr rozdělen na 3 díly. Zachařův mlýn byl veden v Bendově Záhoří.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Dolní Hrachovice, Táborský kraj

Václav Bárta (usedlost č.p. 3), František Bednář (usedlost č.p. 2), Jan Bárta (usedlost č.p. 4), František Holub (usedlost č.p. 6), František Holub (usedlost č.p. 5), František Zachař (usedlost č.p. 7).
přejít na záznam v soupisu

„Zachařskem“ či Zachařovým mlýnem se rozumí dnešní Vaněčkův mlýn.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!