Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolní Hrachovice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Horní Hrachovice (0,6 km), Pohnání (1,4 km), Mostek (1,6 km), Bendovo Záhoří (2,1 km), Malenín (2,2 km), Blanice (2,3 km), Stará Vožice (2,4 km), Krchova Lomná (2,7 km), Radvanov (3,5 km), Ústějov (3,8 km), Horní Kouty (4,5 km), Dolní Kouty (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Dolní Hrachovice/Hrachovice, Bechyňský kraj

Jan Zeman dědiník z Rachovic (Hrachovic), Václav Krajčí dědiník, Mikuláš (Krajčí?) odtudž (všichni přikázaní p. Václavovi z Polánky), Jan Beníškův/Jenšíkův z Hrachovic dědiník a Jiřík Mazaného syn dědiník (oba přikázaní p. Oldřichovi Malovci), pan Jan syn Vítův z Hrachovic, pan Jan Sudlice z Hrachovic (oba ve stavu rytířském)  - nelze určit, zda se myslí Dolní či Horní Hrachovice.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Mazaný + dva člověky ve vsi Blanici. Kv. S. S. 1548: Václav Mazaný z Dolejších Hrachovic. Týž Václav Mazaný zůstal JMCské ze svobodství v Pohnání berné dlužen. („Jest pravým svobodníkem, praví se býti zemanem.“)
2. svobodství: dvůr drží Mikuláš Mazaný.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Mazanej dědiník v Dolejších Hrachovicích [Rachovicích], Bartoň a Václav bratři vlastní a nedílní Mazaní dědiníci z Dolejších Hrachovic [Rachovic]
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jeroným Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích, Václav starší Mazanej z Slavětína a v Dolních Hrachovicích (platí berni z 1 poddaného), Jan Mazanej v Dolních Hrachovicích, Vondřej Zachar na Zachaři
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan z Dolejších Hrachovic, Petr Zachař „z Zachařska“, Jan Mazaný ze Slavětína (?)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

Vilím Mazanej z Slavětína na Dolních Hrachovicích (stav rytířský) + 2 poddané a 1 mlýnské kolo.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

p. Vilím Mazanej z Slavětína v Dolních Hrachovicích platí berni z 1 svobodného dvora, dále ve stavu rytířském ze 2 poddaných a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Václav Mazaný (1550) — Václav starší Mazanej ze Slavětína a v Dolních Hrachovicích (1603) — Vilím Mazanej ze Slavětína (1620).
  • Mikuláš Mazaný (1550) — Bartoň a Václav Mazaní (1557) — Jeroným Mazanej ze Slavětína (1603) — Jeroným a Jan Mazaní (1615).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolní Hrachovice, Bechyňský kraj

Pavel Bártů, Václav Holub, Matěj Pravonskej.
Původně snad jeden dvůr rozdělen na 3 díly. Zachařův mlýn je veden v Bendově Záhoří.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Dolní Hrachovice, Táborský kraj

Václav Bárta (usedlost č.p. 3), František Bednář (usedlost č.p. 2), Jan Bárta (usedlost č.p. 4), František Holub (usedlost č.p. 6), František Holub (usedlost č.p. 5), František Zachař (usedlost č.p. 7).
přejít na záznam v soupisu

„Zachařskem“ či Zachařovým mlýnem se rozumí dnešní Vaněčkův mlýn.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!