Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolní Světlá

Základní informace
Alternativní název:Koktany
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Osikovec (1,0 km), Bydlín (1,2 km), Horní Světlá (1,3 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (1,3 km), Zadní Střítež (1,6 km), Babčice (1,9 km), Bradáčov (2,1 km), Domamyšl (2,5 km), Obrátice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


První písemná zmínka o majiteli Světlé je z roku 1525, kdy Václav Polánecký z Polánky drží ve Světlé dvůr poplužní a ves, mlýn Koktanovský nedaleko odtud.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Jan Koktan drží pod Světlou mlýn.
přejít na záznam v soupisu

Jan Koktan se společně s rodem Lhotků ze Lhotky a Babčic, příbuznými své manželky, zúčastnil v první polovině 16. století koupě několika gruntů a pozemků v této oblasti.

Svobodníci z Dolní Světlé se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností. Více o historii Dolní Světlé naleznete také na stránkách Josefa Fialy.

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Dolní Světlá/Pod Světlou, Bechyňský kraj

Jan Koptan (!) mlynář pod Světlou
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Václav a Jiřík Koktanové (na mlýně) pod Světlou
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Dolní Světlá/Koktany, Bechyňský kraj

Jan, Adam bratři Koktani platí berni z 1 dvora a 1 kola.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan Koktan pod Světlou (1550) — Jan Koptan (!), mlynář pod Světlou (1557) — Václav a Jiřík Koktanové pod Světlou (1603) — Jan a Adam, bratři Koktani (1615) — Jan Koktan (1620).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolní Světlá/Pod Světlou, Bechyňský kraj

Vít Koktan [Kotkan], Martin Kovář, Jan Koktan [Kortan].
Původně jeden dvůr rozdělený na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Dolní Světlá, Táborský kraj

Antonín Koblic (mlýn č.p. 1), Jakub Lhotka (usedlost č.p. 2), Jan Křemen (usedlost č.p. 3), Václav Mikšík (usedlost č.p. 4), Matěj Buřič (usedlost č.p. 6), Vojtěch Jindra (chalupa č.p. 7), obecní chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!