Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dolní Světlá

Základní informace
Alternativní název:Koktany, Podsvětlá
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Osikovec (1,0 km), Bydlín (1,2 km), Horní Světlá (1,3 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (1,3 km), Zadní Střítež (1,6 km), Babčice (1,9 km), Bradáčov (2,1 km), Domamyšl (2,5 km), Obrátice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o majiteli Světlé je někdy z let 1526-1533, kdy Václav Polánecký z Polánky dle své závěti drží ve Světlé dvůr poplužní a ves, a mlýn Koktanovský nedaleko odtud. Nicméně již roku 1544 sám sobě klade po své matce mlýn a přilehlé pozemky svobodník Jan Koktan (KSv 1/L20).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Jan Koktan drží pod Světlou mlýn.
přejít na záznam v soupisu

Jan Koktan se společně s rodem Lhotků ze Lhotky a Babčic, příbuznými své manželky Kateřiny, zúčastnil v první polovině 16. století koupě několika gruntů a pozemků v této oblasti. Dle mřežovaného zápisu v táborském urbáři se lze domnívat, že má jednoho či více bratrů, ale budoucími držiteli dvora jsou jen Janovi synové Jiří a Václav.

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Dolní Světlá/Pod Světlou, Bechyňský kraj

Jan Koptan (!) mlynář pod Světlou
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Václav a Jiřík Koktanové pod Světlou
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Václav a Jiřík Koktanové (na mlýně) pod Světlou
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Dolní Světlá/Koktany, Bechyňský kraj

Jan, Adam bratři Koktani platí berni z 1 dvora a 1 kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Dolní Světlá, Bechyňský kraj

Jan Koktan platí berní z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Dolní Světlá/Pod Světlou, Bechyňský kraj

Vít Koktan [Kotkan], Martin Kovář, Jan Koktan [Kortan].
Původně jeden dvůr rozdělený na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

Rod Koktanů přichází o samotný mlýn po více jak 200 letech nepřerušené držby roku 1738, když jej bratři Matěj a Tomáš prodávají p. Janovi Novákovi (KSv 11/F25), který jej roku 1743 prodává svobodníku Františku Koblicovi (KSv 13/S1).

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Dolní Světlá, Táborský kraj

Antonín Koblic (mlýn č.p. 1), Jakub Lhotka (usedlost č.p. 2), Jan Křemen (usedlost č.p. 3), Václav Mikšík (usedlost č.p. 4), Matěj Buřič (usedlost č.p. 6), Vojtěch Jindra (chalupa č.p. 7), obecní chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Dolní Světlé se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností. Více o historii Dolní Světlé naleznete také na stránkách Josefa Fialy.

Poznámka
Doplňkový text sestaven na základě vlastního bádání.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!