Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kozmice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Doubrava (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Kozmicích je z roku 1365 ...in villa Kosmicz sub castro Chusnik sita...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kozmice, Bechyňský kraj

Mikuláš dědiník z Kozmic drží dvůr v Kozmicích. Kv. S. S. 1544: Anna ze vsi Dvorce.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kozmice, Bechyňský kraj

Mikuláš z Kozinic (!) (omylem uvedeno v Kouřimském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kozmice, Bechyňský kraj

Jakub z Kozmic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kozmice, Bechyňský kraj

Jakub z Kozmic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kozmice, Bechyňský kraj

Jakub Dědin ze vsi Kozmic platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Kozmice, Bechyňský kraj

Mikuláš Dědiník ze vsi Kozmic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kozmice, Bechyňský kraj

Jan Dědník
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kozmice, Táborský kraj

M. Therese kněžna von Kollowrat (dvůr - přidružen k velkostatku Radenín a Hroby).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Více k historii svobodníků v Kozmicích naleznete v rodopisném článku.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!