Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Květuš

Základní informace
Alternativní název:Květuše
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chyšky (1,7 km), Číčovice (3,1 km), Rohozov (3,4 km), Modlíkov (3,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1396 ...ad present. Przibiconis de Byssow, Onssonis de Quietussye et Vlrici de Dobrziemyelicz ad altare s. Mariae in Naczeracz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží ve vsi Květuši Jan Chalupa. Kvat. trh. 48: Alžběta z Květuše Janovi Chalupovi.
2. svobodství: dvůr ve vsi Květuši drží Vít Hrdoň. Kv. S. S. 1544: Vít z Květuše.
3. svobodství: dvůr drží Jana z Květuše, dříve bratr její Václav z Květuše.
4. svobodství: dvůr drží Bartoš z Květuše. Kv. S. S. 1550: Bartoš z Květuše dědiník.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

4 svobodství - Vít Hrdoň [Hrdon] dědiník z Květuše (2x - jednou nesprávně veden v Prácheňském kraji), Jan Chalupa dědiník v Květuši, Václav Maršů z Květuše, Matěj a Jakub Vochtabí dědiníci v Květuši
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jan Maršů z Květuše, Václav Hrdoně z Květuše, Štěpán Maršů z Květuše, Mikoláš Ochtab z Květuše, Václav Bartošů z Květuše
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jan Maršů v Květuši, Mikuláš Vochtáb v Květuši, Štěpán Maršů v Květuši, Václav Hrdoň v Květuši
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

3 dvory - Štěpán Mareš z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Jan Chalupa z Květuše platí berni z 1 dvora, Václav Hrdoň z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

3 svobodství - Štěpán Maršů z Květuše, Václav Hrdoň z Květuše, každý platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Jan Chalupa z Květuše platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Štěpán, Václav Trdoň, Jan Chalupa, Matěj Ochtab.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

Matouš Petrlík, Jarolím Chalupa, Kateřina Štěpánka, Vít Hrdoň.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Květuš, Táborský kraj

Jan Dvořák (usedlost č.p. 19, chalupa č.p. 24).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!