Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Květuš

Základní informace
Alternativní název:Květuše
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chyšky (1,7 km), Číčovice (3,1 km), Rohozov (3,4 km), Modlíkov (3,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží ve vsi Květuši Jan Chalupa. Kvat. trh. 48: Alžběta z Květuše Janovi Chalupovi.
2. svobodství: dvůr ve vsi Květuši drží Vít Hrdoň. Kv. S. S. 1544: Vít z Květuše.
3. svobodství: dvůr drží Jana z Květuše, dříve bratr její Václav z Květuše.
4. svobodství: dvůr drží Bartoš z Květuše. Kv. S. S. 1550: Bartoš z Květuše dědiník.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

4 svobodství - Vít Hrdoň [Hrdon] dědiník z Květuše (2x - jednou nesprávně veden v Prácheňském kraji), Jan Chalupa dědiník v Květuši, Václav Maršů z Květuše, Matěj a Jakub Vochtabí dědiníci v Květuši
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jan Maršů v Květuši, Mikuláš Vochtáb v Květuši, Štěpán Maršů v Květuši, Václav Hrdoň v Květuši
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

3 dvory - Štěpán Mareš z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Jan Chalupa z Květuše platí berni z 1 dvora, Václav Hrdoň z Květuše platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Jan Chalupa (1550) — Stejné jméno zmíněno i v letech 1557, 1615, 1620.
  • Vít Hrdoň (1550) — dědiník Vít Hrdon (1557) — Václav Hrdoně (1603) — Václav Hrdoň (1615) — tentýž z s berní z jednoho dvora (1620).
  • Jana z Květuše (1550) — Václav Maršů z Květuše (1557) — Štěpán Maršů (1603) — Štěpán Mareš z Květuše (1615) — tentýž s berní z jednoho dvora (1620).
  • Bartoš z Květuše (1550) — Václav Bartošů (1603).

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Štěpán, Václav Trdoň, Jan Chalupa, Matěj Ochtab.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Květuš/Květuše, Bechyňský kraj

Matouš Petrlík, Jarolím Chalupa, Kateřina Štěpánka, Vít Hrdoň.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Květuš, Táborský kraj

Jan Dvořák (usedlost č.p. 19, chalupa č.p. 24).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!