Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Přistoupim

Základní informace
Alternativní název:Přistoupín
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chrást (u Kostelce n. Černými lesy) (1,8 km), Liblice (2,4 km), Bylany (2,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První dochovaná písemná zmínka pochází z let 1140-48 (v opisu z roku 1205), kdy rytíř Asinus, syn Hozeův, daroval ostrovskému klášteru sv. Jana pro kostel v Krušině jeden dvůr ve vsi Přistoupimi a pozemky ve vsi Počatice. V předhusitském období patří obec Pražskému arcibiskupství, během husitských bouří je pak rozdělena mezi několik různých majitelů z řad drobné šlechty.

Po roce 1541 jsou v zemských deskách zapsány 4 svobodné dvory:

  • kmetcí dvůr i s rybníkem v rukou Jindřicha Bartáka z Přistoupimi po jeho otci Janu, původem erbovnímu měšťanovi. Tento dvůr se později dostane do rukou rodu rytířů Roznhajmů z Janovic (někdy psáni i jako Rosenhagen z Janovic), kteří jím disponují i v berní rule.
  • svobodný dvůr (dnes č.p. 9) s poddanskými grunty (č.p. 11-15) s dnes zaniklou chalupou (dříve č.p. 20) Jakuba Chřesta získává po jeho smrti dcera Ludmila, manželka svobodníka Víta Kubky. Po jeho smrti drží dvůr syn Jiřík Kubka, který roku 1581 přikupuje dále uvedený svobodný dvůr v Přistoupimi.
  • dvůr v držení Viléma Svitáka z Landštejna, který měl v nájmu Havel Huňatý, poté jeho syn Vaněk. Roku 1576 kupuje od dědiců z Landštejna tento dvůr rytíř Václav Diblík z Votína, aby jeho část prodal roku 1581 právě výše uvedenému svobodníkovi Jiříkovi Kubkovi.
  • poslední svobodný dvůr je v rukou vladyků z Vildenštejna. Po Bílé hoře jej získá Jan Daniel Kapr z Kaprštejna, po jeho smrti rytíř Albrech Materna z Květnice.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Přistoupim/Přistoupín, Kouřimský kraj

Vít Kubků ve vsi Přistoupíni, ¼ míle od Českého Brodu, drží dvůr poplužní ve vsi Přisoupíni po manželce své Lidmile. Kvat. menší zápisný 1545: Lidmila z Přistoupíni Vítovi Kubkovi. Dále odprodal r. 1587 kus lesa panu Jaroslavovi Smiřickému co svobodný dědičný majetek. Dobré paměti pan Jaroslav Smiřický a dědicové jeho zůstali z toho lesa berni dlužni.
Dále se v Přitoupimi píše Havel Jelínek v Přistoupíni do roku 1561. Po něm Markyta Jelínková.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Přistoupim/Přistoupin, Kouřimský kraj

2 svobodství - Havel Jelínek [Belněk] v Přistoupini, Vít Kubka dědiník z Přistoupině; navíc i p. Jindřich Barták z Přistoupině (uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Přistoupim/Přistoupín, Kouřimský kraj

rozdělený dvůr - Jiřík Kubka z Přistoupíně a Lukrecie Diblíkova v Přistoupini (rytířský rod)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Přistoupim, Kouřimský kraj

Jiřík Kubka v Přisoupimě
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Přistoupim, Kouřimský kraj

Jiřík Kubka (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

Jediný dvůr, který delší dobu zjevně držel svobodník, je tedy dvůr Kubkovský. Jiří Kubka umírá roku 1615 a dědictví se ujímá syn Václav. Ten je však roku 1623 úkladně zavražděn lidmi Jana Daniela Kapra z Kaprštejna, a na popud královského místodržícího Karla I. z Lichtenštejna je tento dvůr naprosto bezprecedentně zkonfiskován. Součinnost těchto dvou představitelů pobělohorského dění není náhodná, lze se tedy domnívat, že Jan Daniel Kapr z Kaprštejna měl osobní zájem na rozšíření svého stávajícího majetku v této oblasti.

Nicméně legitimní dědicové po Václavu Kubkovi se nehodlali vzdát a díky zápisům v zemských deskách své vlastnické právo v osobě rytíře Tobiáše Náchodského z Neudorfu, syna Ludmily Náchodské rozené Kubkové, konečně roku 1650 obhájili. Vzápětí bylo dědictví prodáno Jiřímu Roznhajmovi z Janovic, kteří jej spojil se svým druhým zdejším dvorem, čímž svobodnická stopa v Přistoupimi definitivně končí.

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Přistoupim, Kouřimský kraj

Jiřík Kubka v Přestoupeni platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Přistoupim, Kouřimský kraj

dvůr Kubkovský
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Přistoupim/Přistoupná, Kouřimský kraj

2 dvory - Pan Albrecht Materna, pan Jiří Rosenhagen.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Havel Jelínek, připomínaný k roku 1550, by mohl být oním nájemníkem Havlem Huňatým. Dvůr p. Jiřího Roznhajma/Rosenhagena z Janovic z roku 1654 by mohl být oním dvorem Kubkovským, dvůr p. Albrechta Materny z Květnice nemá zjevně k předešlým svobodnickým nemovitostem žádný vztah.

Zdroj
Mrvík, Vladimír Jakub. Dějiny obce Přistoupim do konce 18. století. Český Brod, 2010. Dostupné online.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!