Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Podmaršovice

Základní informace
Alternativní název:Zaluhov
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zahořany (2,2 km), Rudoltice (2,5 km), Strnadice (3,3 km), Tikovice (3,4 km), Řehovice (3,6 km), Pohoří (u Strnadic) (3,7 km), Hodětice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Podmaršovice/Zalohov, Vltavský kraj

Jan Zaloha dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově drží dvůr sám o sobě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Podmaršovice/Zaluhov, Vltavský kraj

Jan Zaluha dědiník na Zaluhově
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Podmaršovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Šťastnej z Zálichova (Zaluhov), Jan z Zaluha
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Podmaršovice/Zaluhov, Vltavský kraj

Václav Zaluha [Záluba] platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan Zaloha dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově (1550) — Jan Zaluha, dědiník na Zaluhově (1557) — Jan Lidmilin ze Zaluha (1603) — Václav Zaluha (1615, 1620).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Podmaršovice/pod Maršovicemi, Vltavský kraj

Matěj Záluha
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Podmaršovice, Berounský kraj

František Pavlát (dvůr č.p. 2, židovská chalupa I.).
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Topografie Zaluhova je výsledkem bádání J. Vaniše.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!