Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Podmaršovice

Základní informace
Alternativní název:Zaluhov, Zálohov
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zahořany (2,2 km), Rudoltice (2,5 km), Braštice (3,2 km), Strnadice (3,3 km), Tikovice (3,4 km), Řehovice (3,6 km), Pohoří (u Strnadic) (3,7 km), Hodětice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Podmaršovice/Zalohov, Vltavský kraj

Jan Zaloha dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově drží dvůr sám o sobě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Podmaršovice/Zaluhov, Vltavský kraj

Jan Zaluha dědiník na Zaluhově
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Podmaršovice/Záluhov, Vltavský kraj

Jan Lidmilin ze Záluha
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Podmaršovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Šťastnej z Zálichova (Zaluhov), Jan z Zaluha
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Podmaršovice/Zaluhov, Vltavský kraj

Václav Zaluha [Záluba] platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Podmaršovice/Zaluhov, Vltavský kraj

Václav Zaluha [Zábucha] (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Podmaršovice/pod Maršovicemi, Vltavský kraj

Matěj Záluha
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Podmaršovice, Berounský kraj

František Pavlát (dvůr č.p. 2, židovská chalupa I.).
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Topografie Zaluhova je výsledkem bádání J. Vaniše.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!