Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vestec (u Zvěstova)

Základní informace
Alternativní název:Vesec
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Sedlečko (u Veliše) (2,4 km), Bořkovice (2,8 km), Hlohov (3,2 km), Veliš (3,7 km), Otradov (3,7 km), Březina (u Domašína) (3,8 km), Lhýšov (4,4 km), Nosákov (4,6 km), Vyšetice (4,6 km), Podolí (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Tento Vestec/Vesec je původním sídlem rytířů Veseckých z Vesce, o nichž je první záznam z roku 1223.

(Pozn.: Vaniš píše Vestec jako jeden, třebaže druhý Vestec je úzce spojen se vsí Hroznice, a je zvláštní, že by byl tak daleko. Z toho usuzuji, že jde o dva Vesce, přičemž v druhém je minimálně Pešmanův dvůr.)

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

1. svobodství: 2 dvory drží ve vsi Vesci Martin a Jan bratři vlastní z Vesce. Kv. S. S. 1543 (?) Kvat. trh. 1543: Burian Kuschovský (Hrušovský) z Pravonína Martinovi Manovi. Kvat. trh. 1543: Václav z Vesce a Anna sestra jeho odříkají se dílů od Jana a Martina strýců svých.
3. dvůr ve vsi Vesci vlastnili bratři Jiřík Vesecký a Mikuláš. Kvat. červený 1543: Jan Lovčický z Pohnání Mikulášovi a Jiříkovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vestec (u Zvěstova)/Vesec, Čáslavský kraj

2 svobodství - p. Václav Vesecký z Vesce a na Vesci (+ 1 poddaný) (zápis uveden v rytířském stavu), Jan a Martin Vyskové dědiníci vescí (!); navíc i p. Václav Rašovec z Rašovic a na Vesci (zápis uveden v rytířském stavu BE kraje)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťastný, Matěj (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Matěj a Šťastnej z Vesce
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťasný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťastný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora, 1 mlýnského kola a 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • bratři Martin a Jan z Vesce (1550) — Jan a Martin Vyskové dědiníci vescí (!) (1557) — v dalších berních rejstřících se již neobjevují.
  • Jiřík a Mikuláš Veseckých (1550) — Šťastný (Felix) a Matěj bratři Vesečtí (1615) — opět Šťastný a Matěj bratři Vesečtí (1620).

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

¾ dvoru nemnoho mají (beze jmen)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Josef Vesecký (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 8), Pavel Vesecký (usedlost č.p. 2), Václav Jenšík (usedlost č.p. 3), Josef Brükner (usedlost č.p. 4), Josef Vesecký (mlýn č.p. 5), Jakub Damec (chalupa č.p. 9).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!