Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vestec (u Zvěstova)

Základní informace
Alternativní název:Vesec
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Sedlečko (u Veliše) (2,4 km), Bořkovice (2,8 km), Veliš (3,7 km), Otradov (3,7 km), Lhýšov (4,4 km), Nosákov (4,6 km), Vyšetice (4,6 km), Podolí (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Tento Vestec/Vesec je původním sídlem rytířů Veseckých z Vesce, o nichž je první záznam z roku 1223.

(Pozn.: Vaniš píše Vestec jako jeden, třebaže druhý Vestec je úzce spojen se vsí Hroznice a Tlučeň, a je zvláštní, že by byl tak daleko. Z toho usuzuji, že jde o dva Vestce.)

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

dvůr ve vsi Vesci vlastnili bratři Jiřík Vesecký a Mikuláš. Kvat. červený 1543: Jan Lovčický z Pohnání Mikulášovi a Jiříkovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vestec (u Zvěstova)/Vesec, Čáslavský kraj

p. Václav Vesecký z Vesce a na Vesci (+ 1 poddaný) (zápis uveden v rytířském stavu); navíc i p. Václav Rašovec z Rašovic a na Vesci (zápis uveden v rytířském stavu BE kraje)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťastný, Matěj (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Matěj a Šťastnej z Vesce
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťasný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Šťastný a Matěj bratři Vesečtí platí berni z 1 dvora, 1 mlýnského kola a 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

¾ dvoru nemnoho mají (beze jmen)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Vestec (u Zvěstova), Kouřimský kraj

Josef Vesecký (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 8), Pavel Vesecký (usedlost č.p. 2), Václav Jenšík (usedlost č.p. 3), Josef Brükner (usedlost č.p. 4), Josef Vesecký (mlýn č.p. 5), Jakub Damec (chalupa č.p. 9).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!