Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vračkovice

Základní informace
Alternativní název:Račkovice, Vratičkovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buková (1,5 km), Tisek (2,1 km), Pravonín (2,7 km), Jizbice (3,3 km), Mlýnce u Načeradce (zaniklá ves) (3,9 km), Daměnice (4,3 km), Slavětín (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1356 ...in Naczeracz, in villa Wraticzkouicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vračkovice/Račkovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: díl poplužního dvoru zde drží Jakub ze vsi Chmelného.
2. svobodství: Jíra Souček ve Vovesné Lhotě, poddaný páně Kekulův, na místě svém a na místě Jakuba strýce svého nedílného, drží pustotinu v Račkovicích u Načeradce. Kv. S. S. 1544: Matěj, Jiří bratři vlastní Součkové dědinníci z Vovesné Lhoty sobě obnoviti dali.
přejít na záznam v soupisu

Jan Kubů ze vsi Chmelného společně s Jakubem z Vratičkovic a později s Annou z Vratičkovic zde drží dvůr, viz Chmelná.

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Vračkovice/Vratičkovice, Čáslavský kraj

Václav z Vratičkovic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Vračkovice/Rackovice, Kouřimský kraj

½ dvoru drží Jakoubek
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Vračkovice/Ratičkovice, Čáslavský kraj

Vilím Jakoubků, Tomáš Uhlíř, Jan Staňků, Jiřík Zeman (pustý).
Původně snad max. 2 dvory, rozděleny na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Vračkovice, Čáslavský kraj

Václav Fara (usedlost č.p. 2), Václav Fara (usedlost č.p. 1), Jan Martínek (chalupa č.p. 5), Mikuláš Kouba (usedlost č.p. 15), František Klíma (usedlost č.p. 16), dědictví po Martinu Koubovi (usedlost č.p. 17), Antonín Matoušek (usedlost č.p. 18), Josef Přitasil (usedlost č.p. 19).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!