Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Babčice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Osikovec (0,8 km), Bydlín (1,1 km), Domamyšl (1,3 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (1,5 km), Dolní Světlá (1,9 km), Horní Světlá (2,2 km), Bradáčov (3,0 km), Zadní Střítež (3,2 km), Lejčkov (4,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o Babčicích je z roku 1467 - na štítě stojí (Z)debor z Babczic. Další historie je spjata s rodem Lhotků ze Lhotky a Babčic.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Babčice, Bechyňský kraj

Matěj ze Lhotky dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi);
(Pozn.: není zde přímo uveden zápis do Babčic, ale z jiných pramenů víme, že týž Matěj ze Lhotky drží vedle Lhotky i poplužní dvůr a dvory kmetcí v Babčicích.)
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Babčice, Bechyňský kraj

V KSv 1: Matěj Lhotka ze Lhotky drží 3 dvory jménem Babčice, Lhotka a Bydlín.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Babčice, Bechyňský kraj

Jan Lhotka dědiník z Bavřic (!)
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Babčic se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Babčice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Jan Lhotka [Lhota] z Babčic a ve Lhotě, Jiřík z Babčic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Babčice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan Lhotka Babčický, Vondřej a Jindřich a sirotci po někdy Václavovi (pravd. Lhotkovi) z Babčic, Jan Lhotka z Babčic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Babčice, Bechyňský kraj

2 dvory - Jan Babčický z Babčic platí berni z 1 dvora, Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích) platí berni z 1 dvora a 1 člověka.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Babčice, Bechyňský kraj

Jan Lhotka (pravd. v Babčicích) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Babčice/Pabice, Bechyňský kraj

Jan Jiříků, Havel Jiříků, Jan Lhotka, Matěj Macháč, Václav Jelínek, Václav Babčický [Babčickej], Matěj Bednář.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 7 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Babčice, Táborský kraj

Vojtěch Lhotka (usedlost č.p. 3), svobodný pán Sabatha de Thoumbre (dvůr č.p. 1, usedlost č.p. 9), Tomáš a Jan Jindrové (usedlost č.p. 2), Václav Vendl (usedlost č.p. 4), Jan Jindra (usedlost č.p. 5), Jakub Staněk (usedlost č.p. 6), Matěj Lhotka (usedlost č.p. 7), Josef a Jakub Havlové (usedlost č.p. 10), Tomáš Havel (usedlost č.p. 11), Mikuláš Vlach (usedlost č.p. 12, židovská chalupa II.), Pavel Lhotka (usedlost č.p. 14), obecní chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!