Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Lejčkov

Základní informace
Alternativní název:Dvorce
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Domamyšl (3,8 km), Babčice (4,0 km), Chotčiny (4,1 km), Obrataň (4,5 km), Osikovec (4,8 km), Bydlín (4,9 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Jan a Ondřej vlastní bratři dědiníkové (Lejčkové ze Dvorců?) - údaj je připsán jinou rukou dodatečně.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Dvůr drží sirotci po Janovi Lejčkovi ze vsi Dvorce. Kv. S. S. 1544: Anna ze vsi Dvorce.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Lejčko Ondřej [Vondřej] ze Dvorců
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Jiřík Lejčko ze Dvorce
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Lejčkov, Bechyňský kraj

Jiřík Lejčko v Lejčkově
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Jiřík Lejčko ze Dvorců platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Jiřík Lejčko z Dvorce platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Lejčkov/Dvorce, Bechyňský kraj

Jan Lejčko, Matěj Sedláků.
Původně jeden dvůr rozdělený na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Lejčkov, Táborský kraj

Jan Josef Vlach (usedlost č.p. 1), František Zich (usedlost č.p. 2), Václav Lhotka (usedlost č.p. 3), Matěj Lhotka (usedlost č.p. 4), Martin Lhotka (usedlost č.p. 6).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!