Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Lesná

Základní informace
Alternativní název:Lesné, Lestné
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Babice (2,5 km), Radějov (2,8 km), Malíkovice (zaniklá obec) (3,0 km), Hořepník (3,6 km), Přáslavice (4,1 km), Arneštovice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Lesná, Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj a Jíra, bratři vlastní Žákové z Lesného, drží svobodství, lesy, louky, rybníčky po předcích, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Matěj a Jíra bratři z Lesného u Smolinic sami sobě kladou.
2. svobodství: Jakub z Lesného syn Váňův drží svobodství po předcích, totiž lesy, louky a rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1542: Jakub z Lesného Pahburgk (Pechmburk) sám sobě klade.
3. svobodství: Václav a Petr bratři vlastní z Lesného drží svobodství, lesy, louky, rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Václav a Petr bratři vlastní z Lesného sami sobě kladou.
4. svobodství: Vondra z Lesného drží svobodství, lesy, louky, rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Jakub a Martin ze vsi Lesného sami sobě vepsati a vložiti dali.
5. svobodství: Vaněk Maškův z Lesného drží svobodství, lesy, louky, a rybníčky, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Matěj Václavův z Lesného sám sobě klade.
6. svobodství: Vaněk z Lehův (?) drží svobodství, lesy, louky, potůčky a rybníčky po předcích, pole v hromadu od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Vaněk Blechův (?) sám sobě klade.
přejít na záznam v soupisu

Výše uvedeným svobodstvím Jakuba z Lesného, syna Váni, je svobodství v podobě hrádku Pechmburk (též Pechburg) a přilehlé již pusté vsi Smolín pod ním ležící, které roku 1530 koupil od Markéty z Hořepníka. Roku 1578 se zde zápisem v zemských deskách připomíná Jan z Lesného.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Lesná/Lestné, Čáslavský kraj

Petr Žák z Lestného
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Lesná/Lestné, Čáslavský kraj

Petr Žák z Lestného
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Lesná, Čáslavský kraj

Petr Žák platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Lesná/Lestné, Čáslavský kraj

Petr Žák ve vsi Lestném platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • bratři Žákové (1550) — Petr Žák z Lestného (1603) — Petr Žák (1615) — Petr Žák ve vsi Lestném s berní z 1 dvora (1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Lesná/Lestné, Čáslavský kraj

Petr Žák
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Lesná, Čáslavský kraj

Petr Žák
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Lesná, Čáslavský kraj

svobodství Václava Žáka
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Lesná, Čáslavský kraj

Matěj Hájek (usedlost č.p. 7), František Hájek (usedlost č.p. 11), Matěj Hájek (usedlost č.p. 20).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!