Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Lhotka (u Zadní Lomné)

Základní informace
Alternativní název:Samoty, Lhota na Samotě
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Osikovec (1,2 km), Dolní Světlá (1,3 km), Babčice (1,5 km), Bydlín (1,7 km), Zadní Střítež (2,0 km), Horní Světlá (2,5 km), Domamyšl (2,6 km), Bradáčov (3,3 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

„Lhotka“ je název samostatného dvoru u Zadní Lomné. První dosud nalezená zmínka sahá do roku 1472, kdy jistý Mikuláš získal od Katruše ze Záhoří ves Babčice s dvorem poplužním a dvory kmetcí s platem ve vsi Lhotce. Jeho pravděpodobný syn Matěj Lhotka pak roku 1531 získává od Jana z Tábora dva (pusté?) dvory kmetcí s platem v Bydlíně.
Původ Mikuláše Lhotky není zatím znám, návaznost na rod Lhotků ze Zmyslova (resp. Kahlovické Lhoty) nelze vyloučit, je však velice nepravděpodobný.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Matěj ze Lhotky dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Zápis shodný s Babčicemi, až roku 1603 je zjevné rozdělení na více větví.
přejít na záznam v soupisu

Do roku 1559 kupují dědiníci Matěj Lhotka ze Lhotky a na Babčicích, Jan Koktan a Jan Lhotka ze Lhotky celou ves Světlou (rozumí se Horní Světlá) a tři dvory kmetcí s platy v Bradáčově za 465 kop pražských. Mlynář Koktan se do rodiny předtím přiženil.

Rod Lhotků po další generace děděním majetek rozdrobuje na menší svobodství, přičemž vedlejší větve rodu kvůli nepřehlednosti postupně mění svá příjmí.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Jan Lhotka [Lhota] z Babčic a ve Lhotě
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Adam Lhotka ze Lhotky
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Jan Lhotka (pravd. na Lhotce i v Babčicích) platí berni z 1 dvora a 1 člověka.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Lhotka (u Zadní Lomné), Bechyňský kraj

Adam Lhotka ze Lhoty platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Lhotka (u Zadní Lomné)/Na Samotě, Bechyňský kraj

Martin Lhotka
přejít na záznam v soupisu

Roku 1707 prodává Václav Lhotka polovinu celé Lhotky panu Leopoldu Novákovi, který připojí získané pozemky ke svému poplužnímu dvoru v Babčicích (KSv 5/R11).

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Lhotka (u Zadní Lomné), Táborský kraj

Jan Lhotka (chalupa č.p. 10), Jan Lhotka (usedlost č.p. 11), Pavel Lhotka (chalupa č.p. 12).
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci ze Lhotky se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností.

Poznámka
Doplňkový text sestaven na základě vlastního bádání.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!