Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Prudice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Záhoříčko (u Sudoměřic) (0,7 km), Sudoměřice u Tábora (1,5 km), Hoštice (1,6 km), Úraz (1,9 km), Sedlečko (u Chotovin) (2,2 km), Mitrovice (2,7 km), Mezno (3,3 km), Moraveč (3,8 km), Stupčice (4,1 km), Horní Střítež (4,2 km), Mutice (4,3 km), Rašovice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Prudice, Bechyňský kraj

Martin Čeněk drží dvůr ve vsi Prudicích.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Prudice, Bechyňský kraj

Jan Čeněk dědiník z Prudic i na místě bratří svých (omylem veden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Prudice, Bechyňský kraj

Václav Čeněk z Prudic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Prudice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Čeněk z Prudic, Václav Křenek v Prudicích
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Prudice, Bechyňský kraj

Jan Čeněk ve vsi Prudicích platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Prudice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Petr Čeněk z Prudic, Jan Čeněk ve vsi Prudicích, každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Martin Čeněk (1550) — Jan Čeněk, dědiník z Prudic, i na místě svých bratří (1557) — Václav Čeněk z Prudic (1603) — Jan Čeněk ve vsi Prudicích (1615) — Jan Čeněk ve vsi Prudicích (1620).
  • Kromě toho zde měl roku 1620 dvůr ještě svobodník Petr Čeněk z Prudic.

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde vedeno - dvoje Prudice (?), jedny Jiřík Bronec, Václav Bronec, Bořkovec, Jeníček (pravděpodobně Stupčice?); druhé Petr Čeněk a Maticí (?) Čeněk.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Prudice, Bechyňský kraj

Matěj Čeněk, Pavel Čeněk.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Prudice, Táborský kraj

František Čeněk (usedlost č.p. 2), Jan Čeněk (usedlost č.p. 3), Josef Kraft (dvůr č.p. 4, chalupa č.p. 13, židovská chalupa I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!