Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Slavětín

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Jizbice (1,5 km), Zdiměřice (2,0 km), Holýšov (2,7 km), Daměnice (2,8 km), Kladruby (zaniklá ves) (3,1 km), Mezilesí (3,9 km), Malý Ježov (4,0 km), Chotěboř (zaniklá ves) (4,2 km), Stojslavice (4,3 km), Velký Ježov (4,5 km), Vračkovice (4,6 km), Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic) (4,6 km), Lukavec (4,9 km), Smilovy Hory (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1465 ...Sig. de Zahorzi ... uxorem suam cum dote eius ... in Sobiehrdech ... super alias hered. suas in Slawietinie traduxit...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Slavětín, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Jiřík Mazaný ze Slavětína. Kvat. trh. 43: Vondřej Mezenský z Mezného Jiříkovi Mazanýmu. („Jest pravý svobodník a dělá se zemanem.“)
2. svobodství: dvůr drží v nedílu bratři Jan a Martin Ješkové. Kvat. trh. 44: Ondřej Mezenský z Mezného Janovi v Slavětíně. Držitel téhož svobodství je (později) Jiřík Mazaný ze Slavětína.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Slavětín, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jiřík Mazanej z Slavětína a v Slavětíně, Jan a Martin dvořákové ve Slavětíně bratři vlastní a nedílní (uvedeni v Kouřimském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Slavětín, Kouřimský kraj

Mikuláš z Slavětína (uveden v Kouřimském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Slavětín, Čáslavský kraj

p. Václav Mazanej z Slavětína na Slavětíně (psán do rytířského stavu) + má 6 poddaných.
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Slavětín, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Mikoláš Mazaný, Ječkovský
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Slavětín, Čáslavský kraj

svobodství Goliáše Kolandy.
Zaznamenán je jen jeden malý dvůr.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Slavětín, Čáslavský kraj

Theresia von Briffaut (usedlost č.p. 18 a 22 - přidruženo k velkostatku Lukavec), Briffaut von Slavětín (pozemky - přidruženy k velkostatku Lukavec).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!