Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Smilovy Hory

Základní informace
Alternativní název:Hory
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Stojslavice (0,7 km), Obrátice (1,2 km), Kalovice (1,8 km), Malý Ježov (2,3 km), Kladruby (zaniklá ves) (2,3 km), Záluží (zaniklá ves u Elbančic) (2,5 km), Velký Ježov (3,0 km), Běleč (3,0 km), Zdiměřice (3,2 km), Bzová (3,3 km), Dolní Kouty (3,5 km), Horní Kouty (3,6 km), Holýšov (4,3 km), Radvanov (4,6 km), Ústějov (4,7 km), Chotěboř (zaniklá ves) (4,7 km), Slavětín (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více k historii Smilových Hor lze nalézt v článku o podblanické šlechtě.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

Jan Písařův [Pisákův] z Hor (Smilových) dědiník (přikázaný p. Albrechtu ze Šemberka)
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

1. svobodství: Mikuláš, Jan a Václav bratři vlastní z Hor drží dva dvory, jeden v Horách a druhý ve Voraticích (Obráticích), koupený od Jana Hrubého.
2. svobodství: dvůr drží Jan Zákostelní z Hor.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

Jan Zakostelní v Horách
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

3 svobodství - Bohuslav Zákostelní ve vsi Horách, Adam Vondráků z Hor, Jan Vasek (Vacek?) ve vsi Horách
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

4 svobodství - Václav Zákostelní z (Smilových) Hor, Adam Maršů z Hor, Bohuslav z Hor v Zákostelci, Matěj Nosek v Horách
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Mikuláš, Jan a Václav bratři z Hor (1550) — Jan Vasek ve vsi Horách (1603).
  • Jan Zákostelní z Hor (1550) — Jan Zakostelní v Horách (1557) — Bohuslav Zákostelní ve vsi Horách (1603).
  • Roku 1603 se navíc uvádí Adam Vondráků z Hor.

I když berní rejstříky z let 1615 a 1620 zde svobodníky nezaznamenávají, přesto zde i tehdy existovali, neboť v roce 1654 zde uvádí Berní rula 6 svobodníků.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Smilovy Hory, Bechyňský kraj

Zikmund Zákostelní, Jan Zákostelní, Jan Maršů, Jan Klouba, Jan Nosek, Matěj Kalina.
Původně snad 2 dvory rozděleny na 6 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Smilovy Hory, Táborský kraj

Václav Vacek (usedlost č.p. 26), Josef Buřič (chalupa č.p. 2), Matěj Lhotka (chalupa č.p. 3), Pavel Vesecký (chalupa č.p. 4), Josef Vesecký (chalupa č.p. 5), Jan Vítovský (chalupa č.p. 7), Martin Lhotka (chalupa č.p. 8), Vojtěch Blažek (chalupa č.p. 9), Antonín Mareš (usedlost č.p. 10), František Mareš (usedlost č.p. 11), Matěj Albrecht (chalupa č.p. 18), Josef Novotný (chalupa č.p. 19), Matěj Albrecht (chalupa č.p. 20, usedlost č.p. 21), Pavel Mrázek (chalupa č.p. 22), Jan Vacek (chalupa č.p. 23), Václav Blažek (chalupa č.p. 24), Jan Zeman (chalupa č.p. 25), Jan Kouba (chalupa č.p. 27), Matěj Jindra (chalupa č.p. 28), Jakub Hojovec (chalupa č.p. 29), Jan Babický (chalupa č.p. 31), Vojtěch Nosek (chalupa č.p. 32), obecní chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!