Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Soušice

Základní informace
Alternativní název:Solšice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kácovská Lhota (0,9 km), Střechov n. Sázavou (1,5 km), Holšice (3,2 km), Vranice (4,2 km), Kouty (u Kácova) (4,2 km), Tehov (4,3 km), Chabeřice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1395 ...Petrus de Solczicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Mikuláš, Jan bratři z Solšic drží dvůr ve vsi Solšicích po předcích, který blízko u Kácova leží. Kv. S. S. 1542: Mikuláš a Jan bratři z Solšic.
2. svobodství: Jiřík a Pavel bratří Černíkové ze Solšic. 1554-1558 dávali berni potom Pavel a Mikuláš Černíkové z Solšic. Mikuláš Černík z Solšic zůstal dlužen 1570-1614. „Praví se býti osobami stavu rytířského, jsou svobodníci tkalci. O to se s nimi hádati nechci, nežli to pravím, že drží svobodství.“
3. svobodství: Jan a Jiřík ze Střechova zde mají „jednoho člověka“, kterého ale nemají zapsaného v deskách zemských.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

3 svobodství - p. Pavel a Mikuláš bratři Černíkové ze Solšic, p. Jan vladyka z Solšic i na místě Vavřince, bratra svého nedílného (oba zápisy uvedeny v rytířském stavu), Jan a Mikuláš bratři Kučerové dědiníci (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Jakub Vladyka z Solšic, Václav Černík z Solšic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jakub Bělouch z Solšic, Václav Bělouch z Solšic, Adam (Vladyka) ze Solšic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Soušice, Čáslavský kraj

2½ dvora - Václav Bělouch z Soušic platí berni z 1 dvora, Jakub Černík z Soušic platí berni z ½ dvora (chybně v Kouřimském kraji), Matěj Bláha z Soušic.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Soušice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Václav Bělouch z Soušic, Matěj Bláha z Soušic
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

3 svobodníci - Jakub Bělouch, Adam Vladyka, Matěj Čadil (Bláha?)
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Soušice/Solšice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Pavel Kubátů/Kubaň, Adam Vladyka
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Soušice, Čáslavský kraj

Vavřinec Vladyka, Jan Kubát, Jan Kocourek, Martin Fara, Bartoloměj Suchonal.
Původně snad 3 dvory rozdělené na 5 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Soušice, Čáslavský kraj

Václav Vladyka (usedlost č.p. 1), Jiří Filip (usedlost č.p. 2), Jan Vrba (usedlost č.p. 3), Václav Kubát (chalupa č.p. 5), Václav Veselý (usedlost č.p. 8), Václav Vladyka (usedlost č.p. 9, chalupa č.p. 16 a 17), Václav Filip (chalupa č.p. 10), Jan Filip (usedlost č.p. 11), Jiří Kocourek (chalupa č.p. 15), Jakub Kehar (chalupa č.p. 18), Matěj Pokorný (usedlost č.p. 19), vévoda von Zweybrücken (2 dvory a chalupy - přidruženy k velkostatku Kácov).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!