Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Střechov n. Sázavou

Základní informace
Alternativní název:Střechov
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Soušice (1,5 km), Kácovská Lhota (1,7 km), Holšice (2,7 km), Tehov (3,7 km), Chabeřice (4,3 km), Trhový Štěpánov (4,4 km), Kouty (u Kácova) (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan a Jiřík, bratři vlastní ze Střechova, drží dva dvory v Střechově, ½ míle od městečka Štěpánova, po předcích. Též mají „jednoho člověka“ ve vsi Solšicích, ½ míle v hromadu od Kácova, koupeného od pana Martina, který jest na Břechovicích, ale toho v deskách zapsaného neb vloženého nemají. Kvatern trhový 42: Ctibor a Václav bratři, Ma[rtin], Jan bratři a strejcové z Nesmiřic rozdělili se. Kvatrn trhový 44: Mikuláš, Václav z Střechova díl vzali. Kvatern trhový [?]: Martin z Holušic Janovi a Jiříkovi bratřím z Střechova.
2. svobodství: Matěj Kubík drží dvůr ve vsi Střechově po předcích, ½ míle od Štěpánova. Kv. S. S. 1544: Matěj ze Střechova sám sobě klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

Jiřík Vacků dědiník v Střechově
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Václav Bělouch z Střechova (platí berni z poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu), Jan Kubík z Střechova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

Jan Kubík z Střechova
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

Jan Kubík z Střechova platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jakub Bělouch z Střechova, Jan Kubík z Střechova platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan a Jiřík bratři ze Střechova (1550) — Jiřík Vacků, dědiník ve Střechově (1557) — Václav Bělouch ze Střechova platí berni z poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu (1603) — Jakub Bělouch ze Střechova (1620).
  • Matěj Kubík (1550) — Jan Kubík ze Střechova (1603–1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jakub Bělouch, Jan Kubík
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

Karel Kubíků
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Střechov n. Sázavou/Střechov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Tomáš Filipů, Jan Kubík
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Střechov n. Sázavou, Čáslavský kraj

Vévoda von Zweybrücken (pozemky - přidruženy k velkostatku Kácov).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!