Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Starý Smrdov

Základní informace
Alternativní název:Smrdov
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Babice (3,1 km), Jedlina (3,1 km), Lipkov (3,1 km), Lukavec (3,3 km), Chýstovice (3,9 km), Staré Práchňany (4,3 km), Malá Paseka (4,5 km), Sudislavice (4,6 km), Radějov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1399 ...dominus in Conypas plebano in Horzepnik censum in villa Smrdow donat...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Starý Smrdov/Smrdov, Čáslavský kraj

1. svobodství: Zikmund, Jan, Mikuláš, Martin bratři vlastní Smrdovští drží dvůr po předcích svých ve vsi Smrdově. Kv. S. S. 1544: Jan, Mikuláš, Martin a Zikmund z Smrdova sami sobě kladou.
2. svobodství: Vondra Macháčků drží dvůr ve vsi Smrdovské po předcích svých blízko městečka Lukavce. Kv. S. S. 1544: Matěj, Vondráček bratři vlastní a nedílní Macháčkové z Smrdova zase sobě obnoviti dali.
3. svobodství: Jan, Burian a Pavel bratři Spaulové ve vsi Smrdově, poddaní páně Lukaveckého, ½ míle od Čechtic louky lán, dědiny a rybníček ve Smrdově po otci svém. Kv. S. S. 1545: Jan dědinník z Smrdova sám sobě a bratřím svým klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Starý Smrdov/Smrdov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin Šimku ze vsi Smrdova, Ondřej [Vondřej] Macháček ze vsi Smrdova
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Starý Smrdov/Smrdov, Bechyňský kraj

2 svobodství - Jan a Matouš Macháčkové z Smrdova, Pavel a Martin Zikové z Smrdova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Starý Smrdov/Smrdov, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jan a Jakub Macháčků z Smrdova, Matouš Rosa z Smrdova, Pavel a Martin Ziků z Smrdova
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Starý Smrdov/Smrdov, Čáslavský kraj

Pavel a Martin bratři Zikové v Smrdově společně berni z 1 dvora, Matěj a Jiří Macháčkové v Smrdově společně berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Starý Smrdov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jiřík a Zikmund bratři v Zykově (!), Jiřík a Jan Macháčkové v Smrtově (!), každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Starý Smrdov/Smrdov, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jiřík Macháček a Jan Rosa, Zikmund a Jiří Zikové
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Starý Smrdov, Čáslavský kraj

Jiřík Pavlů (neuvedeno odkud, pouze odhad)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Starý Smrdov, Čáslavský kraj

Jiřík Pavlů, Matěj Novotný, Zikmund  Pavlů, grunt Macháčkovský.
Původní snad 2 dvory rozděleny na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Starý Smrdov, Čáslavský kraj

František Novotný (chalupa č.p. 1), Václav Nebřenský (usedlost č.p. 2), František Kletečka (usedlost č.p. 3, chalupa č.p. 23), Jan Novotný (usedlost č.p. 4), Martin Pišan (usedlost č.p. 6), Václav Pišan (usedlost č.p. 7), Jan Vácha (chalupa č.p. 14), Matěj Holub (usedlost č.p. 15, chalupa č.p. 22), Jan Zíka [Zýka] (usedlost č.p. 16).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!