Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zadní Střítež

Základní informace
Alternativní název:Střítež
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Dolní Světlá (1,6 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (2,0 km), Osikovec (2,6 km), Horní Světlá (2,8 km), Bydlín (2,8 km), Babčice (3,2 km), Bradáčov (3,3 km), Domamyšl (4,1 km), Velký Ježov (4,1 km), Velká Černá (4,2 km), Jetřichovec (4,3 km), Obrátice (4,4 km), Malý Ježov (4,7 km), Malá Černá (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

Jan ze Střiteže dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi)
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

1. svobodství, jak oznámil Dušek Němců, měl jeho strýc Jakub, poddaný pana Španovského, kterého jsou zabili, kteréž užíval a v deskách mu zapsáno bylo, totiž role, louky, lesy koupené od Jana Roháče při vsi Střítěži. Kvat. trh. 42: Jan Řeháček z Pojbuk Jakubovi Drastovi z Pojbuk.
2. svobodství: 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže.
3. svobodství je dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže.
4. svobodství je dvůr v držení Mikuláše Vávrů.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

3 svobodství - Martin Mikulášů ze Stříteže spolu s poddanými, Vondřej - starší bratr nebožtíka Jana ze Stříteže i s bratřími, Eva z Tříteže (!) vdova po nebožtíkovi Mikulášovi z Tříteže
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zadní Střítež, Bechyňský kraj

4 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži, Jan Nenáhlo (asi ze Stříteže)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

2 dvory - Jan Vondřejovic z Stříteže platí berni z 1 dvora, Jan Mikovec z Stříteže platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Dušek Němců, poddaný Španovského (1550) — dále se toto svobodství už nevyskytuje.
  • 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže (1550) — Vondřej, starší bratr nebožtíka Jana ze Stříteže i s bratřími (1557) — Jan Vondráčků ze Stříteže (1603) — Jan Vondřejovic ze Stříteže (1615) —Jan Vondřejův ze Stříteže s berní z 1 dvora (1620).
  • dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže (1550) — Martin Mikulášů ze Stříteže spolu s poddanými (1557) — Vondra Mikův ze Stříteže (1603) — Jan Mikovec ze Stříteže (1615) — Vondřej Virkv (asi zkomolené Mikův) ze vsi Stříteže (1620).
  • Mikuláš Vávrů (1550) — Eva ze Tříteže (!), vdova po nebožtíkovi Mikulášovi z Tříteže (1557) — v dalších berních rejstřících se již nevyskytuje.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zadní Střítež/Třítež, Bechyňský kraj

Václav Mika, Matěj Hrstek, Jan Hrska, Ondřej pod Tříteží, Václav Kovář, Jan Kasa.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 6 dílů. (Pozn.: Z toho min. 2 jsou mlýny.)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zadní Střítež, Táborský kraj

Jan Nuhlíček (usedlost č.p. 17, podíl na židovské chalupě I.), Václav Holub (usedlost č.p. 18, podíl na židovské chalupě I.), Jan Holub (usedlost č.p. 21), Pavel Míka (usedlost č.p. 22), Jan Míka (usedlost č.p. 23), Tomáš Lučan [Lužan] (usedlost č.p. 26, židovská chalupa II.), Pavel Lučan [Lužan] (mlýn č.p. 27), František Blažek (mlýn č.p. 29), Jan Blažek (usedlost č.p. 28, chalupa č.p. 19).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!