Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zadní Střítež

Základní informace
Alternativní název:Střítež
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Dolní Světlá (1,6 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (2,0 km), Osikovec (2,6 km), Horní Světlá (2,8 km), Bydlín (2,8 km), Babčice (3,2 km), Bradáčov (3,3 km), Domamyšl (4,1 km), Velký Ježov (4,1 km), Velká Černá (4,2 km), Jetřichovec (4,3 km), Obrátice (4,4 km), Malý Ježov (4,7 km), Malá Černá (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší zmínka o Zadní Stříteži je datována do roku 1381 v osobě Andrease de Strzieteze (desky dvorské).

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

Jan ze Střiteže dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi)
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

1. svobodství, jak oznámil Dušek Němců, měl jeho strýc Jakub, poddaný pana Španovského, kterého jsou zabili, kteréž užíval a v deskách mu zapsáno bylo, totiž role, louky, lesy koupené od Jana Roháče při vsi Střítěži. Kvat. trh. 42: Jan Řeháček z Pojbuk Jakubovi Drastovi z Pojbuk.
2. svobodství: 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže.
3. svobodství je dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže.
4. svobodství je dvůr v držení Mikuláše Vávrů.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

3 svobodství - Martin Mikulášů ze Stříteže spolu s poddanými, Vondřej - starší bratr nebožtíka Jana ze Stříteže i s bratřími, Eva z Tříteže (!) vdova po nebožtíkovi Mikulášovi z Tříteže
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

2 svobodství - Vondra Mikův z Stříteže, Jan Vondráčků z Stříteže
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zadní Střítež, Bechyňský kraj

3 svobodství - Jan Vondřejův ze Stříteže, Adam Miků z Stříteže, Vondřej a Mikuláš v Stříteži.
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zadní Střítež/Střítež, Bechyňský kraj

3 dvory - Jan Vondřejovic z Stříteže platí berni z 1 dvora, Jan Mikovec z Stříteže platí berni z 1 dvora, Vondřej Miků [Vikrv] ze Stříteže.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zadní Střítež, Bechyňský kraj

2 svobodství - Vondřej Mikův [Virkv] ze vsi Stříteže platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Vondřejův z Stříteže platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zadní Střítež/Třítež, Bechyňský kraj

Václav Mika, Matěj Hrstek, Jan Hrska, Ondřej pod Tříteží, Václav Kovář, Jan Kasa.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 6 dílů.
přejít na záznam v soupisu

V katastru obce se nalézají dva svobodnické mlýny.
Mlýn nazývaný Ondřejka drží v roce 1654 výše uvedený „Ondřej pod Tříteží“, který se v matrikách píše i jako Ondřej Ondřejka či Ondřej Smrčínský. Již roku 1631 je pravd. tento Ondřej uveden ve svobodnických knihách spolu s bratrem Vavřincem Smčínským při prodeji části polností Vavřinci Koktanovi (mlynář z Dolní Světlé) a jeho synovcům (KSv 3/O6).
Tento Vavřinec Koktan koupil roku 1644 (KSv 3/B5) od Jana Hrstky celý jeho mlýn pod Stříteží, nazývaný Hrstka a přidělil jej svému synovi Matějovi Koktanovi. Ten se od té doby píše jako Matěj Hrstka, a tak je i připomenut v berní rule výše. Jan Hrstka může být onen původní majitel mlýna, který buď měl ještě nějakou další svobodnickou nemovitost, nebo výminkuA).

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zadní Střítež, Táborský kraj

Jan Nuhlíček (usedlost č.p. 17, podíl na židovské chalupě I.), Václav Holub (usedlost č.p. 18, podíl na židovské chalupě I.), Jan Holub (usedlost č.p. 21), Pavel Míka (usedlost č.p. 22), Jan Míka (usedlost č.p. 23), Tomáš Lučan [Lužan] (usedlost č.p. 26, židovská chalupa II.), Pavel Lučan [Lužan] (mlýn č.p. 27), František Blažek (mlýn č.p. 29), Jan Blažek (usedlost č.p. 28, chalupa č.p. 19).
přejít na záznam v soupisu

Poznámky
A) sestaveno s laskavou pomocí p. Roberta Filipa a vlastním bádáním.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!