Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bradáčov

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Horní Světlá (0,9 km), Bydlín (1,9 km), Dolní Světlá (2,1 km), Osikovec (2,3 km), Domamyšl (2,6 km), Babčice (3,0 km), Zadní Střítež (3,3 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (3,3 km), Horní Kouty (3,4 km), Radvanov (3,6 km), Kalovice (3,9 km), Mostek (4,0 km), Dolní Kouty (4,1 km), Ústějov (4,5 km), Obrátice (4,5 km), Staniměřice (4,5 km), Pohnání (4,5 km), Bendovo Záhoří (4,6 km), Horní Hrachovice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Bradáčovu se objevuje roku 1378, kdy se uvádí Jacobum dictum Bradacz (de Oticz) - tedy Jakub řečený Bradáč z Votice.

Více k historii Bradáčova lze nalézt v článku o podblanické šlechtě či na stránkách Josefa Fialy.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Bradáčov, Bechyňský kraj

Onšek/Dušek z Bradačova dědiník, Matěj z Bradáčova, jeho bratr Martin (všichni přikázaní p. Oldřichu Malovcovi), Jan dědiník z Bradáčova (přikázaný p. Tristramovi/Křišťanovi z Lukavce), Jakub dědiník z Bradáčova (+ jeho čeledín).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bradáčov/Bradačov, Bechyňský kraj

2 dvory ve vsi Bradačově drží Dušek z Bradačova a jeho bratr Jakub. Kvat. trh. 42: Jakub z Bradačova Kateřině věnuje.
2. svobodství: třetí dvůr ve vsi Bradačově drží Martin Salač. Kv. S. S. 1543: Mareš Salač.
3. svobodství: čtvrtý dvůr ve vsi Bradačově drží Martin z Bradačova. Kv. S. S. 1542: Jan z Bradačova.
4. svobodství: pátý dvůr ve vsi Bradačově drží Jan Kubeš. Kvat. menší zápisný 42: Kubeš z Bradačova Anně dceři své.
5. svobodství: ještě se zde připomíná Mareš z Brázdova, poddaný Matěje Lhotky (ze Lhotky), který zde drží lán dědiny a zahrady, rybníček a porostliny.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Bradáčov/Bradačov, Bechyňský kraj

3 svobodství - Martin Salač z Bradačova, Margareta z Bradačova s Lidou sestrou svou, Anna z Bradačova, Martin z Bradačova, Jakub Žák z Bradačova
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Bradáčova se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Bradáčov, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Hojovec [Hohovic] z Bradačova, Jakub a Mikuláš z Bradačova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Bradáčov, Bechyňský kraj

2 svobodství - Jan Bláhů v Bradáčově, Jakub a Mikuláš Salači v Bradáčově
přejít na záznam v soupisu

I když zde berní rejstříky z let 1615 a 1620 svobodníky nezaznamenávají, přesto i tehdy existovali v hojném počtu, neboť v roce 1654 zde uvádí Berní rula 12 svobodníků.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bradáčov, Bechyňský kraj

Jiřík Kovář, Bláhovský, Martin Buřič, Jan Buřič, Matěj Hojovec, Václav Soukup, Martin Vávrů, Lukáš Pavlů, Václav Fryda, Anna Melicharka, Václav Ševců, Jan Buřič.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 12 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bradáčov, Táborský kraj

Václav Buřič (chalupa č.p. 1), Jan Nekovář (chalupa č.p. 2), Josef Maršík (chalupa č.p. 3), Pavel Buřič (usedlost č.p. 4), Pavel Buřič (usedlost č.p. 5), Tomáš Buřič (usedlost č.p. 6), František Koblic (usedlost č.p. 7, židovská chalupa I.), Bartoloměj Čeněk (chalupa č.p. 8), Vojtěch Novokolínský (usedlost č.p. 10), Jakub Švec (usedlost č.p. 11), Václav Povondra (usedlost č.p. 12, židovská chalupa II.), Martin Straka (chalupa č.p 14 a 15), Jan Vacek (usedlost č.p. 16), Tomáš Buřič (chalupa č.p. 17), Tomáš Povondra (chalupa č.p. 19), dědictví po Václavu Nesvačilovi (usedlost č.p. 20, židovská chalupa III.), František Frída (chalupa č.p. 21), dědictví po Maršíkovi (usedlost č.p. 23, chalupa č.p. 22), Josef Buřič (usedlost č.p. 25), Jan Melichar (usedlost č.p. 26, chalupa č.p. 9, židovská chalupa IV.).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!