Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Buková

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Tisek (0,8 km), Vračkovice (1,5 km), Pravonín (2,4 km), Jizbice (4,2 km), Chmelná (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Buková, Čáslavský kraj

1. svobodství: Martin z Bukové drží dvůr ve vsi Bukové po předcích ¼ míle od Načeradce. Kv. S. S. 1542.
2. svobodství: Václav z Bukové drží dvůr ve vsi Bukové po předcích, ¼ míle od Načeradce. Kv. S. S. 1542: Václav z Bukové zapsal sobě dědictví.
3. svobodství: Kuba Kačer drží dvůr ve vsi Bukové, ¼ míle od Načeradce. V černých menších zápisných B. primum: Jan Kačer z Mraviště Janovi.
4. svobodství: Vaněk a Jan, bratří vlastní z Bukové, drží dvůr po předcích ve vsi Bukové. Kv. S. S. 1542: Matěj z Bukové sám sobě v desky klade. Vaněk a Jan bratří z Bukové dávali berní od 1553-1589. Potom Jan Pára (recte Fara) z Bratřic, svobodník v Bukové, dlužen 1590-1614. „Jest pravým svobodníkem, dělá se zemanem“.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Buková, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin Farů dědiník z Bukové, Jan a Mikuláš bratři Kučerové dědiníci (neuvedena topografie - odhad)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Buková, Čáslavský kraj

4 svobodství - Matěj Kačera [Kučera] z Bukové, Jan Vladyka z Bukové, Jan Jeleda z Bukové, Jan Fara [Lára] z Bratřic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Buková, Čáslavský kraj

4 svobodství - Jan Beladů z Bukové, Jan z Bukovy, Matěj Kučerů (pravd. Kačerů) z Bukové, Jan (Vladyka) z Bukové
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Buková, Čáslavský kraj

2 dvory - Jan a Martin Beledové společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Václav Kačer ve vsi Bákově (!) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Buková, Čáslavský kraj

3 svobodství - Jan Fara z Bratřic v Bukově, Jan Beleda z Bukova platí berni z 1 svobodného dvora, Václav Kačer (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Martin z Bukové (1550) — opět Martin, již s příjmím Farů, dědiník z Bukovy (1557) — Jan Lára (zjevně zkomolený „Fara“) z Bratřic (1603) — Jan Fara z Bratřic a v Bukově (1620).
  • Václav z Bukové (1550)  — další osudy tohoto dvora nejsou známy, není však vyloučeno, že jej r. 1603 vlastnil Jan Vladyka z Bukové.
  • Kuba Kačer (1550) — Matěj Kučera (pravd. chyba písaře) z Bukové (1603) — Václav Kačer ve vsi Bákově (pravd. chyba písaře) (1615) — Václav Kačer (1620).
  • Vaněk a Jan bratři z Bukové (1550) — je pravděpodobné, že se tento dvůr mohl v letech 1590-1614 dostat do majetku rodu Jeledů (psáno také Beledů), neboť roku 1603 se jmenuje v berním rejstříku svobodník Jan Jeleda z Bukové, roku 1615 bratři Jan a Martin Beledové a roku 1620 Jan Beleda z Bukova.

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Buková, Čáslavský kraj

3 svobodníci - Jan Beleda, Václav Kačer, Jindřich Fara z Bratřic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Buková, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jakub Belada, Jakub Fara
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Buková, Čáslavský kraj

Jindřich Fara, Václav Kačer, Matěj Geleda/Jeleda.
Původně 2 dvory rozdělené na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Buková, Čáslavský kraj

František Radiměřský (usedlost č.p. 14), Josef Lejčko (usedlost č.p. 1), Václav Krejčů (usedlost č.p. 2), Josef Melichar (chalupa č.p. 4), Václav Dubina (chalupa č.p. 7), František Radiměřský (chalupa č.p. 8), František Kolanda [Kolando] (usedlost č.p. 9), Adam Novák (usedlost č.p. 11), František Kalaber (usedlost č.p. 12), Jan Březina (usedlost č.p. 13).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!