Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Malá Paseka

Základní informace
Alternativní název:Paseka
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Růžkovy Lhotice (1,1 km), Sudislavice (1,3 km), Lipkov (1,6 km), Čechtice (2,3 km), Chýstovice (2,6 km), Jedlina (2,7 km), Staré Práchňany (2,8 km), Chrastovice (3,6 km), Chyšná (3,7 km), Otročice (4,5 km), Petrova Lhota (4,5 km), Starý Smrdov (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1367 ...ad pres. Jarossii clientis de Passek ad E. in Krziwsudow...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Malá Paseka/Paseka, Kouřimský kraj

Mikuláš, jinak Mika z Paseky, drží dvůr poplužní ve vsi Pasece, který koupil od Mandaleny, dcery Ondřeje Červenky. Též přikoupil druhý dvůr v téže vsi od pana Petra Malovce. Kvat. trh. 1545: Mandalena, dcera Vondřeje Červenky z Vlašimě, Mikulášovi jinak Mikovi z Paseky. Kvat. trh. 1542: Petr Malovec Dříteňský z Malovic Mikulášovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Mikuláš z Paseky
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Jiří, Vavřinec a Václav z Paseky
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Jiří, Vavřinec a Václav (Pasečtí) z Paseky
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Václav Vacík, svobodník v Pasece
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Malá Paseka/Paseka, Kouřimský kraj

Václav Vařík v Pasece platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Václav Vacík
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Malá Paseka/Paseka, Čáslavský kraj

Martin z Paseky
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Malá Paseka, Čáslavský kraj

svobodství Jana Zemana.
Berní rula hodnotí tento grunt jako zámožný.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Malá Paseka, Čáslavský kraj

Antonín Duda (usedlost č.p. 7, chalupa č.p. 6), František Zeman (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 20), Václav Dvořák (chalupa č.p. 2 a 3), sirotci Josefa Zemana (chalupa č.p. 4), Antonín Zeman (chalupa č.p. 5), Jiří Zeman (chalupa č.p. 18).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!